Kurser i AMA – Beskrivningsteknik

Vi har i Sverige lättanvända och tydliga arbetsredskap för att upprätta korrekta förfrågningsunderlag kopplade till AMA, AB och ABT men ändå sker alldeles för många enkla misstag när dessa verktyg används. Att skriva bra beskrivningar handlar inte bara om tekniskt kunnande, utan även om beskrivningsteknik och avtalsregler. Att skriva korrekta beskrivningar är helt tekniskt neutralt […]

Uppdatering Kontrollansvarig

Vi erbjuder Uppdatering KA kurser. Läs mer och Anmäl dig här! Har du tankar om att gå en grundkurs i Kontrollansvarig och ta sådana uppdrag, Läs mer och Anmäl Dig här!

Uppdaterade LOU kurser

Lag om offentlig upphandling är ändrad de senaste åren. Vi genomför kurser på flera orter. Läs mer och Anmäl Dig här!

Ny kurs inom Entreprenadjuridik

Entreprenadjuridik III – Rättsfall är kursen som grundar sig på de senaste rättsfallen från Högsta domstolen och hovrätterna. Vi fördjupar oss i de tvister som domstolarna avgjort och som ändrat spelreglerna för branschen. Läs mer och Anmäl Dig här!

Kontrollansvarig – Praktisk tillämpning

Rollen som Kontrollansvarig är inte alltid helt självklar. Vi har tagit fram en kurs på en dag som ger Dig kunskap i hur ditt arbete som KA ska bedrivas på bästa sätt. Arbetsmetoder, kontrollplaner, kontakter med beställare, entreprenörer, kommuner och övriga myndigheter är exempel på vad som behandlas. Läs mer och Anmäl Dig här!