Stäng meny

Entreprenadjuridik II – Fördjupning

Fördjupning & Praktikfall, 2 dagar
Deltagare:

Alla som projekterar, bygger, levererar, köper, säljer, kontrollerar eller besiktigar entreprenader i hus, mark-, anläggnings- och installationssektorn: konsulter, projektörer, arkitekter, beställare, entreprenörer, bygg- och projektledare, inköpare, kontrollanter, besiktningsmän, jurister m. fl.

Förkunskaper:

Bör ha kurs ”Entreprenadjuridik I - Grundkurs, 2 dagar” eller motsvarande kunskaper.

Kurstillfällen:
 • Online
  14 - 15/06 2022

 • Malmö
  15 - 16/06 2022

 • Stockholm
  13 - 14/09 2022

 • Malmö
  11 - 12/10 2022

 • Göteborg
  19 - 20/10 2022

 • Växjö
  26 - 27/10 2022

Klicka här för anmälan
Innehåll:

Efter vår populära kurs Entreprenadjuridik I - Grundkurs finns nu fortsättningen. 

I denna kurs går vi igenom standardavtal ABT 06 samt lägger en heldag till verkliga praktikfall från entreprenader.

Detta är förmodligen det mest effektiva sättet att lära sig hur man undviker de fel som lätt uppstår i avtal, under entreprenadtiden och efter färdigställandet av entreprenaden i frågor om bl.a. garanti, ÄTA-arbeten och besiktning.

Dag 1:     ABT 06 - Totalentreprenader

ABT 06 - Allmänna Bestämmelser för totalentreprenader, det entreprenadjuridiska avtalet för byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader.

 • Kapitel 1: Omfattning
 • Kapitel 2: Utförande
 • Kapitel 3: Organisation
 • Kapitel 4: Tider
 • Kapitel 5: Ansvar och avhjälpande
 • Kapitel 6: Ekonomi
 • Kapitel 7: Besiktning
 • Kapitel 8: Hävning
 • Kapitel 9: Tvistelösning
 • Kapitel 10: Förenklad tvistelösning

Vi går igenom viktiga avsnitt i ABT 06 och berör till exempel:

* Den närmare innebörden av entreprenadformen ”totalentreprenad”

* Beställarens ansvar för tekniska lösningar vid totalentreprenader

* Beställarens upplysningsplikt i förfrågningsunderlaget

* Entreprenörens rätt till kostnadsreglering för ÄTA-arbeten

* Garantiansvar och ansvar efter garantitiden

* Besiktningsuppdraget vid en totalentreprenad

* Beställarens rätt att innehålla betalning

* Praktiska konsekvenser av ABT 06

Dag 2:     Praktikfall Entreprenader

 • Genomgång, analys och diskussioner om centrala delar i ABT 06. Viktigt för dig som kommer i kontakt med en entreprenad som beställare, entreprenör eller konsult.
 • Praktikfall med anknytning till verkliga fall där du följer entreprenaden hela vägen från upphandling, avtal, genomförande och efterkontroll. Du får se när, var och hur felen uppkommer och vad man skall göra för att undvika dem.
 • Samspelet mellan AB/ABT och andra kontraktshandlingar, t.ex. administrativa föreskrifter behandlas när ni går igenom praktikfallen.
 • Föreläsaren ger er underlag och utgångsläget vid olika entreprenader.

Ni arbetar sedan med dessa i mindre grupper, efteråt går ni gemensamt igenom dem och ser hur lätt fel och missförstånd uppkommer och vad man skall göra för att skriva rätt och följa handlingarna.

Pris:

9200 kr/deltagare inkl. kursdokumentation exkl. moms.

Kostnad för måltider tillkommer.

Övrigt:

Kurstider:
Dag 1: 09.00-16.00
Dag 2: 08.30-16.00, (08.00-15.00, kurser i Karlstad, Sundsvall och Växjö).

Anmälningsformulär

Anmälan är bindande. Platsen kan överlåtas till annan person i samma företag eller kan ombokning göras till nästa kurstillfälle vid ev. förhinder men faktureras vid första kurstillfället.

  Välj ett kurstillfälle:
  Företag: *
  Kontaktperson: *
  Postadress: *
  Postnr: *
  Ort *
  Telefon: *
  E-mail: *

  Fakturauppgifter (fyll endast i om de skiljer sig från ovanstående uppgifter)

  Företag:
  Märkning/Avd:
  Postadress:
  Postnr:
  Ort:

  Kursdeltagare

  Skriv in namn och e-postadress till varje deltagare och tryck på lägg till.
  Gäller även om det endast är 1 deltagare.

  Namn: *
  E-post: *




  Kontrollera noga alla uppgifter innan du skickar anmälan!


  Entreprenadjuridik II – Fördjupning

  Fördjupning & Praktikfall, 2 dagar

  Deltagare:

  Alla som projekterar, bygger, levererar, köper, säljer, kontrollerar eller besiktigar entreprenader i hus, mark-, anläggnings- och installationssektorn: konsulter, projektörer, arkitekter, beställare, entreprenörer, bygg- och projektledare, inköpare, kontrollanter, besiktningsmän, jurister m. fl.

  Förkunskaper:

  Bör ha kurs ”Entreprenadjuridik I - Grundkurs, 2 dagar” eller motsvarande kunskaper.

  Innehåll:

  Efter vår populära kurs Entreprenadjuridik I - Grundkurs finns nu fortsättningen. 

  I denna kurs går vi igenom standardavtal ABT 06 samt lägger en heldag till verkliga praktikfall från entreprenader.

  Detta är förmodligen det mest effektiva sättet att lära sig hur man undviker de fel som lätt uppstår i avtal, under entreprenadtiden och efter färdigställandet av entreprenaden i frågor om bl.a. garanti, ÄTA-arbeten och besiktning.

  Dag 1:     ABT 06 - Totalentreprenader

  ABT 06 - Allmänna Bestämmelser för totalentreprenader, det entreprenadjuridiska avtalet för byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader.

  Vi går igenom viktiga avsnitt i ABT 06 och berör till exempel:

  * Den närmare innebörden av entreprenadformen ”totalentreprenad”

  * Beställarens ansvar för tekniska lösningar vid totalentreprenader

  * Beställarens upplysningsplikt i förfrågningsunderlaget

  * Entreprenörens rätt till kostnadsreglering för ÄTA-arbeten

  * Garantiansvar och ansvar efter garantitiden

  * Besiktningsuppdraget vid en totalentreprenad

  * Beställarens rätt att innehålla betalning

  * Praktiska konsekvenser av ABT 06

  Dag 2:     Praktikfall Entreprenader

  Ni arbetar sedan med dessa i mindre grupper, efteråt går ni gemensamt igenom dem och ser hur lätt fel och missförstånd uppkommer och vad man skall göra för att skriva rätt och följa handlingarna.

  Pris:

  9200 kr/deltagare inkl. kursdokumentation exkl. moms.

  Kostnad för måltider tillkommer.

  Övrigt:

  Kurstider:
  Dag 1: 09.00-16.00
  Dag 2: 08.30-16.00, (08.00-15.00, kurser i Karlstad, Sundsvall och Växjö).


  Design och utveckling av Mäcé Reklambyrå - copyright © 2022 Novo Utbildning AB