Stäng meny

Lag om offentlig upphandling – LOU

Grundläggande utbildning om offentlig upphandling, 1 dag
Deltagare:

Alla som har behov av kunskaper i LOU. Personal i kommuner, landsting, statliga bolag samt alla företag som levererar till dessa.

Förkunskaper:

Inga förkunskaper krävs.

Kurstillfällen:
 • Online
  13/10 2022

 • Stockholm
  18/10 2022

 • Göteborg
  30/11 2022

Klicka här för anmälan
Innehåll:

Lag om offentlig upphandling - LOU

Det finns tre lagar inom Lag om offentlig upphandling:

Den klassiska LOU för byggentreprenader, varor och tjänster samt en inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster (försörjningssektorn) LUF.
Det finns även Lag om upphandling av koncessioner (LUK). Den gäller för upphandling av byggkoncessioner och tjänstekoncessioner som genomförs av en upphandlande myndighet eller enhet.

Kursen behandlar huvudsakligen LOU men flertalet bestämmelser samt det grundläggande regelverket gäller för samtliga upphandlingslagar. Målet med denna kurs är därför att ge dig trygghet och kunskap om vad som gäller vid offentlig upphandling eller lämnande av anbud för att uppfylla kraven samt möjliggöra bra affärer. Både för beställare och leverantörer.

Lagstiftningen har ändrats under 2017 och även under 2022.
Ä
ndringarna berör bland annat:

Grundläggande principer: ”konkurrensprincipen” samt Miljö- och social hänsyn
Förhandlat förfarande - nya möjligheter att förhandla
Nya regler för ÄTA-arbeten
Nya grunder för uteslutning av leverantörer och ”self cleaning” – vad händer för leverantörer?
Tekniska specifikationer – livscykelkostnader
Tilldelning av kontrakt
Anbud med onormalt låga priser, nollpriser och negativa priser
Ändring av avtal och byte av part i upphandlade avtal
Ramavtal
Inköpscentraler
Förenklingar för små och medelstora företag

Vi går igenom:

 • LOU:s uppbyggnad, kapitelindelning m.m.
 • Genomgång av begrepp och definitioner
 • Grundläggande principer, tilldelning av kontrakt
 • Rangordning, utvärderingskriterier
 • Ramavtal, elektroniska metoder för upphandling
 • Urval av anbudsgivare vid selektiv upphandling
 • Anbudsgivares rätt att åberopa annans leverantörs kapacitet
 • Utvärderingen m.m.
 • Anbudens giltighet, förlängning av anbudstid, avbruten upphandling m.m.
 • Sekretessregler, praxis
 • Tilldelningsbeslutet, utformning av tilldelningsbeslut
 • Överprövning, processen i förvaltningsdomstol
 • Vanliga ärenden hos Förvaltningsrätten (fd Länsrätten)

 

Pris:

5150 kr/deltagare inkl. kursdokumentation exkl. moms.

Kostnad för måltider tillkommer.

 

Övrigt:

Kurstider:
09.00-16.30

Anmälningsformulär

Anmälan är bindande. Platsen kan överlåtas till annan person i samma företag eller kan ombokning göras till nästa kurstillfälle vid ev. förhinder men faktureras vid första kurstillfället.

  Välj ett kurstillfälle:
  Företag: *
  Kontaktperson: *
  Postadress: *
  Postnr: *
  Ort *
  Telefon: *
  E-mail: *

  Fakturauppgifter (fyll endast i om de skiljer sig från ovanstående uppgifter)

  Företag:
  Märkning/Avd:
  Postadress:
  Postnr:
  Ort:

  Kursdeltagare

  Skriv in namn och e-postadress till varje deltagare och tryck på lägg till.
  Gäller även om det endast är 1 deltagare.

  Namn: *
  E-post: *
  Kontrollera noga alla uppgifter innan du skickar anmälan!


  Lag om offentlig upphandling – LOU

  Grundläggande utbildning om offentlig upphandling, 1 dag

  Deltagare:

  Alla som har behov av kunskaper i LOU. Personal i kommuner, landsting, statliga bolag samt alla företag som levererar till dessa.

  Förkunskaper:

  Inga förkunskaper krävs.

  Innehåll:

  Lag om offentlig upphandling - LOU

  Det finns tre lagar inom Lag om offentlig upphandling:

  Den klassiska LOU för byggentreprenader, varor och tjänster samt en inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster (försörjningssektorn) LUF.
  Det finns även Lag om upphandling av koncessioner (LUK). Den gäller för upphandling av byggkoncessioner och tjänstekoncessioner som genomförs av en upphandlande myndighet eller enhet.

  Kursen behandlar huvudsakligen LOU men flertalet bestämmelser samt det grundläggande regelverket gäller för samtliga upphandlingslagar. Målet med denna kurs är därför att ge dig trygghet och kunskap om vad som gäller vid offentlig upphandling eller lämnande av anbud för att uppfylla kraven samt möjliggöra bra affärer. Både för beställare och leverantörer.

  Lagstiftningen har ändrats under 2017 och även under 2022.
  Ä
  ndringarna berör bland annat:

  Grundläggande principer: ”konkurrensprincipen” samt Miljö- och social hänsyn
  Förhandlat förfarande - nya möjligheter att förhandla
  Nya regler för ÄTA-arbeten
  Nya grunder för uteslutning av leverantörer och ”self cleaning” – vad händer för leverantörer?
  Tekniska specifikationer – livscykelkostnader
  Tilldelning av kontrakt
  Anbud med onormalt låga priser, nollpriser och negativa priser
  Ändring av avtal och byte av part i upphandlade avtal
  Ramavtal
  Inköpscentraler
  Förenklingar för små och medelstora företag

  Vi går igenom:

   

  Pris:

  5150 kr/deltagare inkl. kursdokumentation exkl. moms.

  Kostnad för måltider tillkommer.

   

  Övrigt:

  Kurstider:
  09.00-16.30


  Design och utveckling av Mäcé Reklambyrå - copyright © 2022 Novo Utbildning AB