Stäng meny

AMA Anläggning 17

Kursen för dig som ska kunna tolka eller upprätta korrekta beskrivningar inom mark och anläggning, 1 dag
Deltagare:

Alla som upprättar eller tolkar beskrivningar i ett förfrågningsunderlag och entreprenadkontrakt för mark och anläggning, bl.a. projektörer, entreprenörer m.fl.

Förkunskaper:

Erfarenhet från tidigare AMA är bra men inget krav

Kurstillfällen:
 • Göteborg
  15/10 2019

 • Stockholm
  12/11 2019
  Nyinsatt kurs

 • Malmö
  11/02 2020
  Nyinsatt kurs

Klicka här för anmälan
Innehåll:

AMA Anläggning 17 ersätter AMA Anläggning 13

I denna kurs går vi igenom:

• En AMA för hela anläggningssektorn

• Bakgrund, motiv och uppbyggnad

• Varför en ny AMA Anläggning?

• Byggsektorns regler och AMA:s roll

• Översiktlig genomgång av BSAB-systemet

• Tekniska nyheter och förändringar

• Fördjupning av viktiga delar

Exempel på nyheter och ändringar är:

  * Området förorenad jord har fått en omfattande översyn med nya begreppsbenämningar och uppdaterade texter.

  * Hela avsnittet om träbroar har setts över och fått nya koder och kravtexter för bland annat plåtbeklädnad, ett flertal nya figurer har tillkommit.

  * Det har införts nya koder för förankringar av konstruktioner som exempelvis spont.

  * Avsnittet fyllning mot bro har omarbetats och kompletterats med nya figurer.

  * I bergavsnittet har det införts en tabell för laddningskoncentration kopplad till teoretisk skadezon.

   Totalt har det gjorts cirka 350 ändringar i BSAB-koderna.

Pris:

5900 kr inkl. kursdokumentation exkl. moms & måltider

Anmäl 4 betala för 3, vilket ger 4425 kr/deltagare.

Boken AMA Anläggning 17 och RA 17 ingår ej men kan vara bra att ha under kursen, Ej krav.

Övrigt:

Kurstider:
08.30-16.30
09.00-17.00, kurser i Göteborg och Malmö

Anmälningsformulär

Anmälan är bindande. Platsen kan överlåtas till annan person i samma företag eller kan ombokning göras till nästa kurstillfälle vid ev. förhinder men faktureras vid första kurstillfället.
Välj ett kurstillfälle:
Företag: *
Kontaktperson: *
Postadress: *
Postnr: *
Ort *
Telefon: *
E-mail: *

Fakturauppgifter (fyll endast i om de skiljer sig från ovanstående uppgifter)

Företag:
Märkning/Avd:
Postadress:
Postnr:
Ort:

Kursdeltagare

Skriv in namn och e-postadress till varje deltagare och tryck på lägg till.
Gäller även om det endast är 1 deltagare.

Namn: *
E-post: *
Kontrollera noga alla uppgifter innan du skickar anmälan!


AMA Anläggning 17

Kursen för dig som ska kunna tolka eller upprätta korrekta beskrivningar inom mark och anläggning, 1 dag

Deltagare:

Alla som upprättar eller tolkar beskrivningar i ett förfrågningsunderlag och entreprenadkontrakt för mark och anläggning, bl.a. projektörer, entreprenörer m.fl.

Förkunskaper:

Erfarenhet från tidigare AMA är bra men inget krav

Innehåll:

AMA Anläggning 17 ersätter AMA Anläggning 13

I denna kurs går vi igenom:

• En AMA för hela anläggningssektorn

• Bakgrund, motiv och uppbyggnad

• Varför en ny AMA Anläggning?

• Byggsektorns regler och AMA:s roll

• Översiktlig genomgång av BSAB-systemet

• Tekniska nyheter och förändringar

• Fördjupning av viktiga delar

Exempel på nyheter och ändringar är:

  * Området förorenad jord har fått en omfattande översyn med nya begreppsbenämningar och uppdaterade texter.

  * Hela avsnittet om träbroar har setts över och fått nya koder och kravtexter för bland annat plåtbeklädnad, ett flertal nya figurer har tillkommit.

  * Det har införts nya koder för förankringar av konstruktioner som exempelvis spont.

  * Avsnittet fyllning mot bro har omarbetats och kompletterats med nya figurer.

  * I bergavsnittet har det införts en tabell för laddningskoncentration kopplad till teoretisk skadezon.

   Totalt har det gjorts cirka 350 ändringar i BSAB-koderna.

Pris:

5900 kr inkl. kursdokumentation exkl. moms & måltider

Anmäl 4 betala för 3, vilket ger 4425 kr/deltagare.

Boken AMA Anläggning 17 och RA 17 ingår ej men kan vara bra att ha under kursen, Ej krav.

Övrigt:

Kurstider:
08.30-16.30
09.00-17.00, kurser i Göteborg och Malmö


Design och utveckling av Mäcé Reklambyrå - copyright © 2019 Novo Utbildning AB