Stäng meny

PBL – Grundkurs

Plan- och bygglagen, Grundläggande utbildning - Kurs genomförs efter behov, kontakta oss!
Deltagare:

Alla som berörs av Plan & Bygglagen: Byggherrar, KA, anställda inom kommuner, konsulter m.fl.

Förkunskaper:

Inga förkunskaper krävs.

Kurstillfällen:
Klicka här för anmälan
Innehåll:

PBL - Grundkurs

I denna kurs går vi igenom Plan- och bygglagen grundligt samt även de förändringar som kommit.

Dagen innehåller bl.a. följande delar:

  • Allmänt om PBL 2010-900
  • Plansystemet, regionplan - översiktsplan - detaljplan
  • Utformnings- och egenskapskrav, koppling PBL – PBF - BBR
  • Bygglov, marklov m.m.
  • Genomförandet av byggåtgärder
  • Processen hos kommunen, bygglov - startbesked - slutbesked
  • Sanktionssystemet, PBL och PBF

 

Pris:

5400 kr inkl. kursdokumentation exkl. moms
Kostnad för måltider tillkommer.

Anmäl 4 betala för 3, vilket ger 4050 kr/deltagare vid 4.

Anmälningsformulär

Anmälan är bindande. Platsen kan överlåtas till annan person i samma företag eller kan ombokning göras till nästa kurstillfälle vid ev. förhinder men faktureras vid första kurstillfället.
Välj ett kurstillfälle:
Företag: *
Kontaktperson: *
Postadress: *
Postnr: *
Ort *
Telefon: *
E-mail: *

Fakturauppgifter (fyll endast i om de skiljer sig från ovanstående uppgifter)

Företag:
Märkning/Avd:
Postadress:
Postnr:
Ort:

Kursdeltagare

Skriv in namn och e-postadress till varje deltagare och tryck på lägg till.
Gäller även om det endast är 1 deltagare.

Namn: *
E-post: *
Kontrollera noga alla uppgifter innan du skickar anmälan!


PBL – Grundkurs

Plan- och bygglagen, Grundläggande utbildning - Kurs genomförs efter behov, kontakta oss!

Deltagare:

Alla som berörs av Plan & Bygglagen: Byggherrar, KA, anställda inom kommuner, konsulter m.fl.

Förkunskaper:

Inga förkunskaper krävs.

Innehåll:

PBL - Grundkurs

I denna kurs går vi igenom Plan- och bygglagen grundligt samt även de förändringar som kommit.

Dagen innehåller bl.a. följande delar:

 

Pris:

5400 kr inkl. kursdokumentation exkl. moms
Kostnad för måltider tillkommer.

Anmäl 4 betala för 3, vilket ger 4050 kr/deltagare vid 4.


Design och utveckling av Mäcé Reklambyrå - copyright © 2019 Novo Utbildning AB