Stäng meny

Vi genomför företagsinterna utbildningar

inom samtliga av våra områden.

Vi har erfarenhet av utbildning för företag, kommuner och organisationer i alla storlekar.

Genom att förlägga kursen på hemmaplan sparar ni tid och oftast mycket pengar
på utbildning men även resor och logi för deltagarna.

Vi genomför alla de kurser som ni finner i vårt öppna utbud eller
skräddarsyr vi ihop en kurs helt efter era önskemål.

Vi anpassar kursen i samråd med er och våra föreläsare.
Kontakta oss när ni skall ha en utbildning på företaget.

Begär offert! Det lönar sig!

För information om företagsinterna kurser, kontakta:

Per Kristenson, tel. 0340 – 67 70 50, per.k(at)novoutbildning.se

  AMA

 • AMA AF 12
  1 dag

 • AMA AF 21
  1 dag

 • AMA Anläggning 20
  1 dag

 • AMA Anläggning 17
  1 dag

 • AMA Anläggning 20 - Beskrivningsteknik
  2 dagar

 • AMA Anläggning 20 - Finplanering
  1 dag

 • AMA EL 19
  1 dag

 • AMA EL 22
  1 dag

 • MER Anläggning 20
  1 dag

 • MER Anläggning 17
  1 dag

 • AMA-Beskrivningsteknik
  1 dag


  Arbetsmiljö

 • Byggarbetsmiljösamordnare, BAS-P & BAS-U
  1-2 dagar

 • BAS-P Fördjupning (Praktisk tillämpning)
  1 dag

 • BAS-U Fördjupning (Praktisk tillämpning)
  1 dag

 • BAS & Praktisk Arbetsmiljöplan
  1 dag

 • Internkontroll av arbetsmiljön
  1 dag

 • Systematiskt arbetsmiljöarbete
  1 dag


  Behörighetsutbildningar

 • Kontrollansvarig enligt PBL
  2+2 dagar

 • Uppdatering KA
  1-2 dagar

 • KA-Praktisk tillämpning
  1 dag


  Byggnad & Installation

 • Att upprätta brandskyddsdokumentation
  1-2 dagar

 • BBR - Boverkets Byggregler
  1 dag

 • PBL / BBR - Nyheter & Ändringar
  1 dag

 • PBL - Grundkurs
  1 dag

 • Fuktsäkert byggande
  2 dagar

 • CE-märkning av installationer i byggnader
  1 dag

 • Lås och utrymningsvägar i byggnader
  1 dag

 • Tillgänglighet - Grund
  1-2 dagar

 • Utbildning för trähussäljare
  3 dagar


  Entreprenadjuridik

 • Entreprenadjuridik I - Grundkurs
  2 dagar

 • Entreprenadjuridik II - Fördjupning & Praktikfall
  2 dagar

 • Entreprenadjuridik III - Rättsfall
  1 dag

 • Entreprenad- & Miljöjuridik
  1 dag

 • Konsulträtt & standardavtal
  1 dag

 • Konsumententreprenader & ABS 18
  1 dag

 • Lag om offentlig upphandling - Grundkurs
  1 dag

 • Lag om offentlig upphandling LOU
  1 dag

 • LUF
  1 dag

 • LOU-Fördjupning
  1 dag

 • LOU-Nyheter & Ändringar
  1 dag

 • Offentlig upphandling av byggentreprenader
  1 dag

 • Exploateringsavtal
  1 dag

 • Partnering
  1 dag

 • AB 04
  1 dag

 • ABT 06
  1 dag

 • ABK 09
  1 dag

 • AMA AF Konsult 10
  ½ dag

 • ABM 07
  ½ dag

 • ABA 99
  1 dag


  Mark & Anläggning

 • Kontroll & Besiktning av Markarbeten
  2 dagar

 • Säkerhet på väg
  1 dag

 • Arbete på väg
  1 dag


  Ekonomi / Redovisning / Juridik

 • Ekonomi för chefer
  3 dagar

 • Ekonomi för chefer del II - Affärssimulering
  3 dagar

 • Ekonomi för icke ekonomer
  2-3 dagar

 • Ekonomi för inköpare
  2 dagar

 • Ekonomi för tekniker
  2-3 dagar

 • Praktisk affärsjuridik
  2 dagar

 • Grundläggande redovisning
  2 dagar


  Elsäkerhet

 • Elanläggningar Säkerhet vid arbete
  1 dag

 • Personlig elsäkerhet
  1 dag

 • Svensk standard för elinstallationer / Elinstallationsreglerna
  1 dag

 • Potentialutjämning
  1 dag


  Fastighetsförvaltning

 • Aff, Avtal för fastighetsförvaltning
  1-2 dagar

 • Fastighetsägarens Ansvar
  1 dag

 • Praktisk Fastighetsekonomi
  2 dagar

 • Förvärv & Försäljning av Kommersiella Fastigheter
  1 dag

 • Hyresrätten, grundkurs
  2 dagar

 • Hyresrätten, fördjupning
  2 dagar

 • Moms för fastigheter
  2 dagar

 • Praktisk Juridik för Fastighetsägare
  1 dag


  Kvalitet

 • ISO 9001 och certifieringsprocessen
  3 dagar

 • ISO 9001:2000
  1 dag

 • Kvalitetsledning steg I+II
  2+2 dagar

 • Kvalitetsrevision
  1 dag

 • Totalkvalitet för företag
  2+2 dagar


  Miljö

 • Att bygga sunda hus
  1-2 dagar

 • ISO 14001 och certifieringsprocessen
  2-3 dagar

 • Miljöinventering av byggnader
  2 dagar

 • Miljöjuridik
  2 dagar

 • Miljökonsekvensbeskrivningar
  2 dagar

 • Miljöledning steg I+II
  2+2 dagar

 • Miljöledningssystem i byggprocessen
  1-2 dagar

 • Revision av miljöledningssystem
  2-3 dagar


  Projektledning

 • Praktisk Projektledning
  2 dagar

 • Projekteringsledning
  1-2 dagar

 • Ledarskap i projekt
  2 dagar

 • Samordnare Grundkurs
  2 dagar


  Behörighetskurser - krav från Trafikverket, Arbetsmiljöverket etc.

 • Arbete i slutet utrymme
  1 dag

 • Arbete på hög höjd för liftpersonal
  1 dag

 • Arbete på höjd
  1 dag

 • Arbete på höjd - vindkraftverk
  1 dag

 • Arbete på tak
  1 dag

 • Evakuering från stolliftar
  1 dag

 • Grundkurs i fallskydd
  1 dag

 • Industriellt reparbete
  1 dag

 • Kontroll av personlig skyddsutrustning
  1 dag

 • Mastarbete
  1 dag

 • Mastarbete - repetition
  1 dag

 • Nertagning av nödställd i stolpe
  1 dag

 • Repetitionskurs för drift & underhållspersonal
  1 dag

 • Rescue Pack Instruktörsutbildning
  1 dag

 • Arbete på Väg - Nivå 1
  ½ dag

 • Arbete på Väg - Nivå 1 + 2 utökad
  ½ dag

 • Arbete på Väg - Nivå 2
  1 dag

 • Arbete på Väg - Nivå 3A
  2 dagar

 • Hjälp på väg + HLR
  1 dag

 • Miljö
  ½ dag

 • Påbyggnadsutbildning utmärkningsansvarig
  2 dagar

 • Säkerhet På Väg
  ½ dag

 • Tilläggskurs - Säkerhet på Väg, 2 timmar
  ½ dag

 • Vakt- och lotsutbildning väg Nivå 3B
  1 dag

 • Vaktutbildning
  ½ dag

 • BASÄFÄRD, 5 dagar
  1 dag

 • BASÄSKYDD, 4 dagar
  1 dag

 • BASÄTSM, 5 dagar
  1 dag

 • BASÄVISTA
  1-2 dagar

 • Brandkunskap Grund
  ½ dag

 • Entreprenören som tillståndsansvarig, 2 timmar
  ½ dag

 • Heta arbeten
  1 dag

 • HLR Hjärt Lung Räddning med D-HLR + Första Hjälpen LABC
  ½ dag

 • Asbest, allmän utbildning
  1 dag

 • Asbest, information om risker
  1 dag

 • Asbest, kompletterande utbildning enligt AFS 2006:1
  1 dag

 • Asbest, särskild utbildning
  1-3 dagar

 • Asbest, särskild utbildning anpassad längd (ej luftsluss)
  1-3 dagar

 • Höjdarbete
  1 dag

 • Ritningsläsning
  1 dag

 • Sanering och rivning
  1 dag

 • Ställningsbyggnadskurs, allmän
  1 dag

 • EBR maskinist
  1 dag

 • ADR 1:3
  ½ dag

 • ADR Grund (Förstagångsutbildning)
  1-2 dagar

 • ADR Grund (Repetitionsutbildning)
  1 dag

 • ADR Klass 1 (Förstagångsutbildning)
  1 dag

 • ADR Klass 1 (Repetitionsutbildning)
  1 dag

 • Bandschaktare(BYN), anpassad utbildning
  1 dag

 • Betongpump (BYN), anpassad utbildning
  1 dag

 • Fordonsmonterad Kran upp till 18 TM, anpassad utbildning
  1 dag

 • Fordonsmonterad Kran över 18 TM, anpassad utbildning
  1 dag

 • Grävlastare(BYN), anpassad utbildning
  1 dag

 • Hjullastare Anläggning(TYA), anpassad utbildning
  1 dag

 • Liftkurs Basutbildning (Förstagång)
  1 dag

 • Mobilkran (TYA), anpassad utbildning
  1 dag

 • Pålmaskin (BYN), anpassad utbildning
  1 dagDesign och utveckling av Mäcé Reklambyrå - copyright © 2023 Novo Utbildning AB