Stäng meny

Entreprenadjuridik I – Grundkurs

En bred och grundläggande utbildning, 2 dagar
Deltagare:

Alla som projekterar, bygger, levererar, köper, säljer, kontrollerar eller besiktigar entreprenader i hus, mark-, anläggnings- och installationssektorn: konsulter, projektörer, arkitekter, beställare, entreprenörer, bygg- och projektledare, inköpare, kontrollanter, besiktningsmän, jurister med flera.

Förkunskaper:

Inga förkunskaper krävs.

Kurstillfällen:
 • Stockholm
  07 - 08/06 2023

 • Online
  30 - 31/08 2023

 • Stockholm
  06 - 07/09 2023

 • Malmö
  12 - 13/09 2023

 • Göteborg
  13 - 14/09 2023

 • Göteborg
  07 - 08/11 2023

 • Malmö
  21 - 22/11 2023

Klicka här för anmälan
Innehåll:

Entreprenadjuridik I - Grundkurs är en mycket populär och omtyckt kurs för dig som kommer i kontakt med anbud, avtal, AB 04 och ABK 09 i alla typer av entreprenader.

Inom bygg, anläggning, installation och fastighetssektorn är tvister vanliga.

En grundkurs i Entreprenadjuridik är ett bra sätt att vara informerad om vilka regler som gäller samt undvika processer som tar din tid, energi och pengar.
Vi går igenom dina rättigheter och skyldigheter från förfrågningsunderlag till slutbesiktning och du får värdefull information om fallgropar inom området.  

Kursen är grundläggande och det som behandlas är följande:

Dag 1: 

Grundläggande avtalsrätt

 • Avtalslagen - När blir anbud bindande?
  - Under vilka förutsättningar är muntliga anbud bindande?
  - Vad gäller om man av misstag angett fel anbudssumma?
  - Vem är behörig att beställa ÄTA-arbete?
  - Vad gäller om en obehörig person beställt ÄTA-arbete?
 • Upphandlings- och entreprenadformer
  - Vad är skillnaden mellan upphandlingsform och entreprenadform?
  - Hur påverkar upphandlingsform och entreprenadform parternas ansvar                               
 • Utförandeentreprenad
 • Totalentreprenad
 • Underentreprenad
 • ABK 09 - Allmänna bestämmelser för konsultuppdrag
  - Vad innebär uppdrag preciserat i samråd?
  - Under vilka förutsättningar kan man som konsult bli skadeståndsskyldig?
  - Vilka skador omfattas av konsultansvarsförsäkringen?
 • Övningsuppgifter

Dag 2: 

 • AB 04 - Allmänna bestämmelser
  Det entreprenadjuridiska avtalet för byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader.

 • Kapitel 1: Omfattning
 • Kapitel 2: Utförande
 • Kapitel 3: Organisation 
 • Kapitel 4: Tider
 • Kapitel 5: Ansvar och avhjälpande
 • Kapitel 6: Ekonomi
 • Kapitel 7: Besiktning
 • Kapitel 8: Hävning 
 • Kapitel 9: Tvistelösning 
 • Kapitel 10: Förenklad tvistelösning

Vi går igenom viktiga avsnitt i AB 04 och berör till exempel:

* Omfattningen av kontraktsarbetena – vad ingår i det fasta priset?

* Vad innebär begreppet entreprenad?

* Praktiska konsekvenser av beställarens ansvar för att förfrågningsunderlaget är samordnat

* Motstridiga uppgifter – särskilt ansvar för angivna mängder

* Entreprenörens rätt till kostnadsreglering för ÄTA-arbeten

* Vem bär risken för oförutsedda kostnadsändringar?

* Hinder, tidsförlängning och kostnadsersättning

* Garantiansvar och ansvar efter garantitiden

* Särregleringar, fasta bestämmelser och täckbestämmelser

* AB-U 07 för underentreprenörer

* Besiktningsregler bl.a. slutbesiktningens rättsverkan

* Praktiska konsekvenser av AB 04 och AB-U 07

 

Pris:

11900 kr/deltagare inkl. kursdokumentation exkl. moms.

Kostnad för måltider tillkommer.

Anmäl 4 betala för 3, vilket ger 8925 kr/deltagare

Övrigt:

Kurstider:
Dag 1: 09.00-16.30
Dag 2: 08.30-16.00, (08.00-15.00, kurser i Karlstad, Växjö och Sundsvall).

Anmälningsformulär

Anmälan är bindande. Platsen kan överlåtas till annan person i samma företag eller kan ombokning göras till nästa kurstillfälle vid ev. förhinder men faktureras vid första kurstillfället.

  Välj ett kurstillfälle:
  Företag: *
  Kontaktperson: *
  Postadress: *
  Postnr: *
  Ort *
  Telefon: *
  E-mail: *

  Fakturauppgifter (fyll endast i om de skiljer sig från ovanstående uppgifter)

  Företag:
  Märkning/Avd:
  Postadress:
  Postnr:
  Ort:

  Kursdeltagare

  Skriv in namn och e-postadress till varje deltagare och tryck på lägg till.
  Gäller även om det endast är 1 deltagare.

  Namn: *
  E-post: *
  Kontrollera noga alla uppgifter innan du skickar anmälan!


  Entreprenadjuridik I – Grundkurs

  En bred och grundläggande utbildning, 2 dagar

  Deltagare:

  Alla som projekterar, bygger, levererar, köper, säljer, kontrollerar eller besiktigar entreprenader i hus, mark-, anläggnings- och installationssektorn: konsulter, projektörer, arkitekter, beställare, entreprenörer, bygg- och projektledare, inköpare, kontrollanter, besiktningsmän, jurister med flera.

  Förkunskaper:

  Inga förkunskaper krävs.

  Innehåll:

  Entreprenadjuridik I - Grundkurs är en mycket populär och omtyckt kurs för dig som kommer i kontakt med anbud, avtal, AB 04 och ABK 09 i alla typer av entreprenader.

  Inom bygg, anläggning, installation och fastighetssektorn är tvister vanliga.

  En grundkurs i Entreprenadjuridik är ett bra sätt att vara informerad om vilka regler som gäller samt undvika processer som tar din tid, energi och pengar.
  Vi går igenom dina rättigheter och skyldigheter från förfrågningsunderlag till slutbesiktning och du får värdefull information om fallgropar inom området.  

  Kursen är grundläggande och det som behandlas är följande:

  Dag 1: 

  Grundläggande avtalsrätt

  Dag 2: 

  Vi går igenom viktiga avsnitt i AB 04 och berör till exempel:

  * Omfattningen av kontraktsarbetena – vad ingår i det fasta priset?

  * Vad innebär begreppet entreprenad?

  * Praktiska konsekvenser av beställarens ansvar för att förfrågningsunderlaget är samordnat

  * Motstridiga uppgifter – särskilt ansvar för angivna mängder

  * Entreprenörens rätt till kostnadsreglering för ÄTA-arbeten

  * Vem bär risken för oförutsedda kostnadsändringar?

  * Hinder, tidsförlängning och kostnadsersättning

  * Garantiansvar och ansvar efter garantitiden

  * Särregleringar, fasta bestämmelser och täckbestämmelser

  * AB-U 07 för underentreprenörer

  * Besiktningsregler bl.a. slutbesiktningens rättsverkan

  * Praktiska konsekvenser av AB 04 och AB-U 07

   

  Pris:

  11900 kr/deltagare inkl. kursdokumentation exkl. moms.

  Kostnad för måltider tillkommer.

  Anmäl 4 betala för 3, vilket ger 8925 kr/deltagare

  Övrigt:

  Kurstider:
  Dag 1: 09.00-16.30
  Dag 2: 08.30-16.00, (08.00-15.00, kurser i Karlstad, Växjö och Sundsvall).


  Design och utveckling av Mäcé Reklambyrå - copyright © 2023 Novo Utbildning AB