Stäng meny

Entreprenadjuridik II – Fördjupning

Fortsättningskurs & Praktikfall, 2 dagar
Deltagare:

Alla som projekterar, bygger, levererar, köper, säljer, kontrollerar eller besiktigar entreprenader i hus, mark-, anläggnings- och installationssektorn: konsulter, projektörer, arkitekter, beställare, entreprenörer, bygg- och projektledare, inköpare, kontrollanter, besiktningsmän, jurister med flera.

Förkunskaper:

Bör ha ”Entreprenadjuridik I - Grundkurs, 2 dagar” eller motsvarande kunskaper.

Kurstillfällen:
 • Stockholm
  13 - 14/09 2023

 • Göteborg
  10 - 11/10 2023

 • Växjö
  10 - 11/10 2023

 • Malmö
  18 - 19/10 2023

 • Online
  08 - 09/11 2023

Klicka här för anmälan
Innehåll:

Efter vår populära Entreprenadjuridik I - Grundkurs finns nu fortsättningen. 

I denna kursen går vi igenom standardavtal ABT 06 samt lägger en heldag till verkliga praktikfall från entreprenader.

Detta är förmodligen det mest effektiva sättet att lära sig hur man undviker de fel som lätt uppstår i avtal, under entreprenadtiden och efter färdigställandet av entreprenaden i frågor om bland annat garanti, ÄTA-arbeten och besiktning.

Dag 1: ABT 06 - Totalentreprenader

ABT 06 - Allmänna Bestämmelser för totalentreprenader, det entreprenadjuridiska avtalet för byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader.

 • Kapitel 1: Omfattning
 • Kapitel 2: Utförande
 • Kapitel 3: Organisation
 • Kapitel 4: Tider
 • Kapitel 5: Ansvar och avhjälpande
 • Kapitel 6: Ekonomi
 • Kapitel 7: Besiktning
 • Kapitel 8: Hävning
 • Kapitel 9: Tvistelösning
 • Kapitel 10: Förenklad tvistelösning

Vi går igenom viktiga avsnitt i ABT 06 och berör till exempel:

* Vad innebär entreprenadformen totalentreprenad?

* Hur beställarens ansvar för tekniska lösningar vid totalentreprenader förhåller sig till totalentreprenörens funktionsansvar – vem bär ansvaret?

* Beställarens upplysningsplikt i förfrågningsunderlaget

* Förutsättningar för entreprenörens rätt till kostnadsreglering vid ÄTA-arbeten

* Vikten av att hålla protokollförda projekteringsmöten

* Garantiansvar och ansvar efter garantitiden

* Besiktningsuppdraget vid en totalentreprenad – är det utförandet eller funktionen som besiktningsmannen ska bedöma?

* Beställarens rätt att innehålla betalning

* Praktiska konsekvenser av ABT 06

Dag 2: Praktikfall Entreprenader

 • Genomgång, analys och diskussioner om centrala delar i ABT 06. Viktigt för dig som kommer i kontakt med en entreprenad som beställare, entreprenör eller konsult.
 • Praktikfall med anknytning till verkliga fall där du följer entreprenaden hela vägen från upphandling, avtal, genomförande och besiktning.
 • Samspelet mellan AB/ABT och andra kontraktshandlingar, t.ex. administrativa föreskrifter behandlas när ni går igenom praktikfallen. Vi belyser bland annat vilka konsekvenser som kan uppkomma – ibland oönskade – vid ändring av bestämmelser i AB/ABT.
 • Föreläsaren ger en inledande genomgång av praktikfallsmaterialet. Ni arbetar sedan i mindre grupper med praktiska övningsexempel, vilka varvas med gemensam genomgång och diskussion.

 

Pris:

11900 kr/deltagare inkl. kursdokumentation exkl. moms.

Kostnad för måltider tillkommer.

Anmäl 4 betala för 3, vilket ger 8925 kr/deltagare

Övrigt:

Kurstider:
Dag 1: 09.00-16.00
Dag 2: 08.30-16.00, (08.00-15.00, kurser i Karlstad, Sundsvall och Växjö).

Anmälningsformulär

Anmälan är bindande. Platsen kan överlåtas till annan person i samma företag eller kan ombokning göras till nästa kurstillfälle vid ev. förhinder men faktureras vid första kurstillfället.

  Välj ett kurstillfälle:
  Företag: *
  Kontaktperson: *
  Postadress: *
  Postnr: *
  Ort *
  Telefon: *
  E-mail: *

  Fakturauppgifter (fyll endast i om de skiljer sig från ovanstående uppgifter)

  Företag:
  Märkning/Avd:
  Postadress:
  Postnr:
  Ort:

  Kursdeltagare

  Skriv in namn och e-postadress till varje deltagare och tryck på lägg till.
  Gäller även om det endast är 1 deltagare.

  Namn: *
  E-post: *
  Kontrollera noga alla uppgifter innan du skickar anmälan!


  Entreprenadjuridik II – Fördjupning

  Fortsättningskurs & Praktikfall, 2 dagar

  Deltagare:

  Alla som projekterar, bygger, levererar, köper, säljer, kontrollerar eller besiktigar entreprenader i hus, mark-, anläggnings- och installationssektorn: konsulter, projektörer, arkitekter, beställare, entreprenörer, bygg- och projektledare, inköpare, kontrollanter, besiktningsmän, jurister med flera.

  Förkunskaper:

  Bör ha ”Entreprenadjuridik I - Grundkurs, 2 dagar” eller motsvarande kunskaper.

  Innehåll:

  Efter vår populära Entreprenadjuridik I - Grundkurs finns nu fortsättningen. 

  I denna kursen går vi igenom standardavtal ABT 06 samt lägger en heldag till verkliga praktikfall från entreprenader.

  Detta är förmodligen det mest effektiva sättet att lära sig hur man undviker de fel som lätt uppstår i avtal, under entreprenadtiden och efter färdigställandet av entreprenaden i frågor om bland annat garanti, ÄTA-arbeten och besiktning.

  Dag 1: ABT 06 - Totalentreprenader

  ABT 06 - Allmänna Bestämmelser för totalentreprenader, det entreprenadjuridiska avtalet för byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader.

  Vi går igenom viktiga avsnitt i ABT 06 och berör till exempel:

  * Vad innebär entreprenadformen totalentreprenad?

  * Hur beställarens ansvar för tekniska lösningar vid totalentreprenader förhåller sig till totalentreprenörens funktionsansvar – vem bär ansvaret?

  * Beställarens upplysningsplikt i förfrågningsunderlaget

  * Förutsättningar för entreprenörens rätt till kostnadsreglering vid ÄTA-arbeten

  * Vikten av att hålla protokollförda projekteringsmöten

  * Garantiansvar och ansvar efter garantitiden

  * Besiktningsuppdraget vid en totalentreprenad – är det utförandet eller funktionen som besiktningsmannen ska bedöma?

  * Beställarens rätt att innehålla betalning

  * Praktiska konsekvenser av ABT 06

  Dag 2: Praktikfall Entreprenader

   

  Pris:

  11900 kr/deltagare inkl. kursdokumentation exkl. moms.

  Kostnad för måltider tillkommer.

  Anmäl 4 betala för 3, vilket ger 8925 kr/deltagare

  Övrigt:

  Kurstider:
  Dag 1: 09.00-16.00
  Dag 2: 08.30-16.00, (08.00-15.00, kurser i Karlstad, Sundsvall och Växjö).


  Design och utveckling av Mäcé Reklambyrå - copyright © 2023 Novo Utbildning AB