Stäng meny

AFF – Avtal för fastighetsförvaltning

Grundkurs i ABFF - avtalet för fastighetsförvaltning.
Deltagare:

Fastighetsägare, förvaltare i privata och kommunala bolag, beställare och övriga med intresse i dessa frågor.

Förkunskaper:

Inga förkunskaper krävs.

Kurstillfällen:
Klicka här för anmälan
Innehåll:

AFF - Avtal för fastighetsförvaltning, Grundkurs 1 dag

Introduktion i Aff
• Inledning och bakgrund – kort om marknadens behov av upphandlingsregler och system
(Fastighetsförvaltning på entreprenad, fastighetsförvaltning i egen regi)

Om Aff-dokumenten
• Aff:s syfte och förebild
• Vad är Aff och när har man användning av Aff?
• Dokumentens räckvidd
• Dokumentens struktur och innehåll
• Övergripande dokument
• Entreprenadens dokument

Aff vid upphandling av fastighets- och verksamhetsanknutna tjänster
• Genomgång av Aff standardavtal och definitioner m.m.
- ABFF 15
- Aff - definitioner
• Särskilda föreskrifter
- Genomgång av särskilda föreskrifter
• Övergripande om generella beskrivningsregler

• Förfrågningsunderlag för fastighetsanknutna tjänster
- Övergripande om beskrivningsarbetet
- Genomgång av strukturen för de olika Aff - dokumenten
- Beskrivning för tekniska arbetsuppgifter
- Gränsdragningslistor för administrativa och tekniska arbetsuppgifter
- Objektsbeskrivning

• Förfrågningsunderlag för verksamhetsanknutna tjänster
- Genomgång av strukturen i de olika Aff - dokumenten

Upphandlingsprocessen

• Upphandlingsprocessens olika skeden
• Anbudsprövning, utvärdering och kontrakt
- Kort om Anbudsprövning och anbudsgranskning
- Kort om kontraktsskrivning

Pris:

5900 kr/deltagare inkl. kursdokumentation exkl. moms.

Kostnad för måltider tillkommer.

Deltagare medtar egna exemplar av ABFF 15 och Aff-definitioner.

Anmäl 4 betala för 3, vilket ger 4425 kr/deltagare.

Övrigt:

Kurstider:
09.00-16.30

Anmälningsformulär

Anmälan är bindande. Platsen kan överlåtas till annan person i samma företag eller kan ombokning göras till nästa kurstillfälle vid ev. förhinder men faktureras vid första kurstillfället.
Välj ett kurstillfälle:
Företag: *
Kontaktperson: *
Postadress: *
Postnr: *
Ort *
Telefon: *
E-mail: *

Fakturauppgifter (fyll endast i om de skiljer sig från ovanstående uppgifter)

Företag:
Märkning/Avd:
Postadress:
Postnr:
Ort:

Kursdeltagare

Skriv in namn och e-postadress till varje deltagare och tryck på lägg till.
Gäller även om det endast är 1 deltagare.

Namn: *
E-post: *
Kontrollera noga alla uppgifter innan du skickar anmälan!


AFF – Avtal för fastighetsförvaltning

Grundkurs i ABFF - avtalet för fastighetsförvaltning.

Deltagare:

Fastighetsägare, förvaltare i privata och kommunala bolag, beställare och övriga med intresse i dessa frågor.

Förkunskaper:

Inga förkunskaper krävs.

Innehåll:

AFF - Avtal för fastighetsförvaltning, Grundkurs 1 dag

Introduktion i Aff
• Inledning och bakgrund – kort om marknadens behov av upphandlingsregler och system
(Fastighetsförvaltning på entreprenad, fastighetsförvaltning i egen regi)

Om Aff-dokumenten
• Aff:s syfte och förebild
• Vad är Aff och när har man användning av Aff?
• Dokumentens räckvidd
• Dokumentens struktur och innehåll
• Övergripande dokument
• Entreprenadens dokument

Aff vid upphandling av fastighets- och verksamhetsanknutna tjänster
• Genomgång av Aff standardavtal och definitioner m.m.
- ABFF 15
- Aff - definitioner
• Särskilda föreskrifter
- Genomgång av särskilda föreskrifter
• Övergripande om generella beskrivningsregler

• Förfrågningsunderlag för fastighetsanknutna tjänster
- Övergripande om beskrivningsarbetet
- Genomgång av strukturen för de olika Aff - dokumenten
- Beskrivning för tekniska arbetsuppgifter
- Gränsdragningslistor för administrativa och tekniska arbetsuppgifter
- Objektsbeskrivning

• Förfrågningsunderlag för verksamhetsanknutna tjänster
- Genomgång av strukturen i de olika Aff - dokumenten

Upphandlingsprocessen

• Upphandlingsprocessens olika skeden
• Anbudsprövning, utvärdering och kontrakt
- Kort om Anbudsprövning och anbudsgranskning
- Kort om kontraktsskrivning

Pris:

5900 kr/deltagare inkl. kursdokumentation exkl. moms.

Kostnad för måltider tillkommer.

Deltagare medtar egna exemplar av ABFF 15 och Aff-definitioner.

Anmäl 4 betala för 3, vilket ger 4425 kr/deltagare.

Övrigt:

Kurstider:
09.00-16.30


Design och utveckling av Mäcé Reklambyrå - copyright © 2019 Novo Utbildning AB