Stäng meny

MER Anläggning 17

Kurs i Mät- och ersättningsregler, 1 dag
Deltagare:

Alla som upprättar mängdbeskrivningar och mängdförteckningar till AMA Anläggning samt tolkar dessa handlingar i ett förfrågningsunderlag eller entreprenadkontrakt.

Förkunskaper:

Erfarenhet av tidigare MER Anläggning är bra men inget krav.

Kurstillfällen:
  • Stockholm
    03/06 2020
    Nyinsatt kurs

  • Stockholm
    08/10 2020
    Nyinsatt kurs

Klicka här för anmälan
Innehåll:

MER Anläggning 17 ersätter MER Anläggning 13

MER Anläggning 17 är de mät- och ersättningsregler som ansluter till AMA Anläggning 17 och är framtagna i samarbete med bl. a. Trafikverket.

I denna kurs går vi igenom:

• Allmänt om MER Anläggning 17

• Genomgång av MER Anläggning 17

• Begreppsförklaringar, Tillämpningsanvisningar

• Reglerbara mängder

• Skrivsätt i mängdförteckning

• Principer för mätning och mätregler

• Principer för ersättning och ersättningsregler

• Övningsuppgifter och diskussion

Exempel på ändringar och nyheter är:

> Tabellen skrivsätt i mängdförteckning har förtydligats, dessutom har den ändrats med avseende på att det inte längre går att ha BJ, YC och YU som allmänna kostnader.

> Exempelmallen i MER har utökats och uppdaterats.

> Stycket angående principer för mätning har förtydligats med figurer för att skilja på
beställt och ej beställt, ändrat utförande.

> Regeln om ”överraskningsberg” har utgått.

> Hantering av block har ändrats där indelning numer görs i jordfasta respektive icke
jordfasta sido- och bottenblock.

Totalt har det gjorts cirka 350 ändringar i BSAB-koderna.

Pris:

5900 kr inkl. kursdokumentation exkl. moms och måltider.

Anmäl 4 betala för 3, vilket ger 4425 kr/deltagare.

Boken MER Anläggning 17 kan medtas till kursen (Ej krav)

Övrigt:

Kurstider:
08.30-16.30
09.00-17.00, kurser i Göteborg och Malmö

Anmälningsformulär

Anmälan är bindande. Platsen kan överlåtas till annan person i samma företag eller kan ombokning göras till nästa kurstillfälle vid ev. förhinder men faktureras vid första kurstillfället.
Välj ett kurstillfälle:
Företag: *
Kontaktperson: *
Postadress: *
Postnr: *
Ort *
Telefon: *
E-mail: *

Fakturauppgifter (fyll endast i om de skiljer sig från ovanstående uppgifter)

Företag:
Märkning/Avd:
Postadress:
Postnr:
Ort:

Kursdeltagare

Skriv in namn och e-postadress till varje deltagare och tryck på lägg till.
Gäller även om det endast är 1 deltagare.

Namn: *
E-post: *
Kontrollera noga alla uppgifter innan du skickar anmälan!


MER Anläggning 17

Kurs i Mät- och ersättningsregler, 1 dag

Deltagare:

Alla som upprättar mängdbeskrivningar och mängdförteckningar till AMA Anläggning samt tolkar dessa handlingar i ett förfrågningsunderlag eller entreprenadkontrakt.

Förkunskaper:

Erfarenhet av tidigare MER Anläggning är bra men inget krav.

Innehåll:

MER Anläggning 17 ersätter MER Anläggning 13

MER Anläggning 17 är de mät- och ersättningsregler som ansluter till AMA Anläggning 17 och är framtagna i samarbete med bl. a. Trafikverket.

I denna kurs går vi igenom:

• Allmänt om MER Anläggning 17

• Genomgång av MER Anläggning 17

• Begreppsförklaringar, Tillämpningsanvisningar

• Reglerbara mängder

• Skrivsätt i mängdförteckning

• Principer för mätning och mätregler

• Principer för ersättning och ersättningsregler

• Övningsuppgifter och diskussion

Exempel på ändringar och nyheter är:

> Tabellen skrivsätt i mängdförteckning har förtydligats, dessutom har den ändrats med avseende på att det inte längre går att ha BJ, YC och YU som allmänna kostnader.

> Exempelmallen i MER har utökats och uppdaterats.

> Stycket angående principer för mätning har förtydligats med figurer för att skilja på
beställt och ej beställt, ändrat utförande.

> Regeln om ”överraskningsberg” har utgått.

> Hantering av block har ändrats där indelning numer görs i jordfasta respektive icke
jordfasta sido- och bottenblock.

Totalt har det gjorts cirka 350 ändringar i BSAB-koderna.

Pris:

5900 kr inkl. kursdokumentation exkl. moms och måltider.

Anmäl 4 betala för 3, vilket ger 4425 kr/deltagare.

Boken MER Anläggning 17 kan medtas till kursen (Ej krav)

Övrigt:

Kurstider:
08.30-16.30
09.00-17.00, kurser i Göteborg och Malmö


Design och utveckling av Mäcé Reklambyrå - copyright © 2020 Novo Utbildning AB