Stäng meny

MER Anläggning 20

Kurs i Mät- och ersättningsregler, 1 dag
Deltagare:

Alla som upprättar mängdbeskrivningar och mängdförteckningar till AMA Anläggning samt tolkar dessa handlingar i ett förfrågningsunderlag eller entreprenadkontrakt.

Förkunskaper:

Erfarenhet av tidigare MER Anläggning är bra men inget krav.

Kurstillfällen:
 • Online
  28/09 2023

 • Stockholm
  12/10 2023

 • Göteborg
  07/11 2023

 • Malmö
  16/11 2023

Klicka här för anmälan
Innehåll:

MER Anläggning 20 är de mät- och ersättningsregler som ansluter till AMA Anläggning 20 och är framtagna i samarbete med Trafikverket.

I denna kurs går vi igenom:

• Allmänt om MER Anläggning 20

• Genomgång av MER Anläggning 20

• Koppling till andra kontraktshandlingar, rangordning

• Begreppsförklaringar, Tillämpningsanvisningar

• Reglerbara mängder

• Skrivsätt i mängdförteckning

• Principer för mätning och mätregler

• Principer för ersättning och ersättningsregler

• Övningsuppgifter och diskussion

Exempel på ändringar och nyheter är:

> Byggnadsverkskoderna utgår ur Anläggning 20

> Tilläggen för förorenade massor utgår för schakt och urgrävningskoder

> Ändrat så att förankrade räckesavslutningar med stor utvinkling ska mätas i längd med tillägg för antal förankringar

> Regleringsmodellen för att hantera avvikelser mellan verklig och angiven beläggningstjocklek vid rivning av bitumenbunden beläggning utgår

> Infört särskild ersättning för maskinetablering för koden CBB.45 vid jordschakt för järnväg i befintligt spår

Totalt har det gjorts cirka 700 ändringar i BSAB-koderna.

Pris:

6400 kr inkl. kursdokumentation exkl. moms och måltider.

Anmäl 4 betala för 3, vilket ger 4800 kr/deltagare.

Boken MER Anläggning 20 kan medtas till kursen (Ej krav)

Övrigt:

Kurstider:
08.30-16.30
09.00-17.00, kurser i Göteborg och Malmö

Anmälningsformulär

Anmälan är bindande. Platsen kan överlåtas till annan person i samma företag eller kan ombokning göras till nästa kurstillfälle vid ev. förhinder men faktureras vid första kurstillfället.

  Välj ett kurstillfälle:
  Företag: *
  Kontaktperson: *
  Postadress: *
  Postnr: *
  Ort *
  Telefon: *
  E-mail: *

  Fakturauppgifter (fyll endast i om de skiljer sig från ovanstående uppgifter)

  Företag:
  Märkning/Avd:
  Postadress:
  Postnr:
  Ort:

  Kursdeltagare

  Skriv in namn och e-postadress till varje deltagare och tryck på lägg till.
  Gäller även om det endast är 1 deltagare.

  Namn: *
  E-post: *
  Kontrollera noga alla uppgifter innan du skickar anmälan!


  MER Anläggning 20

  Kurs i Mät- och ersättningsregler, 1 dag

  Deltagare:

  Alla som upprättar mängdbeskrivningar och mängdförteckningar till AMA Anläggning samt tolkar dessa handlingar i ett förfrågningsunderlag eller entreprenadkontrakt.

  Förkunskaper:

  Erfarenhet av tidigare MER Anläggning är bra men inget krav.

  Innehåll:

  MER Anläggning 20 är de mät- och ersättningsregler som ansluter till AMA Anläggning 20 och är framtagna i samarbete med Trafikverket.

  I denna kurs går vi igenom:

  • Allmänt om MER Anläggning 20

  • Genomgång av MER Anläggning 20

  • Koppling till andra kontraktshandlingar, rangordning

  • Begreppsförklaringar, Tillämpningsanvisningar

  • Reglerbara mängder

  • Skrivsätt i mängdförteckning

  • Principer för mätning och mätregler

  • Principer för ersättning och ersättningsregler

  • Övningsuppgifter och diskussion

  Exempel på ändringar och nyheter är:

  > Byggnadsverkskoderna utgår ur Anläggning 20

  > Tilläggen för förorenade massor utgår för schakt och urgrävningskoder

  > Ändrat så att förankrade räckesavslutningar med stor utvinkling ska mätas i längd med tillägg för antal förankringar

  > Regleringsmodellen för att hantera avvikelser mellan verklig och angiven beläggningstjocklek vid rivning av bitumenbunden beläggning utgår

  > Infört särskild ersättning för maskinetablering för koden CBB.45 vid jordschakt för järnväg i befintligt spår

  Totalt har det gjorts cirka 700 ändringar i BSAB-koderna.

  Pris:

  6400 kr inkl. kursdokumentation exkl. moms och måltider.

  Anmäl 4 betala för 3, vilket ger 4800 kr/deltagare.

  Boken MER Anläggning 20 kan medtas till kursen (Ej krav)

  Övrigt:

  Kurstider:
  08.30-16.30
  09.00-17.00, kurser i Göteborg och Malmö


  Design och utveckling av Mäcé Reklambyrå - copyright © 2023 Novo Utbildning AB