Stäng meny

Entreprenadbesiktning

Kurs i Entreprenadbesiktning med möjlighet till certifiering, 2 dagar
Deltagare:

För dig som besiktigar entreprenader i hus, mark-, anläggnings- och installationssektorn. Kursen är förberedande för certifiering, men är också lämpad för den som vill ha goda kunskaper inom entreprenadbesiktning utan att certifiera sig.

Förkunskaper:

För att gå kursen krävs inga särskilda förkunskaper men erfarenhet från området där du skall besiktiga inom är en förutsättning. Certifiering kräver förkunskaper, läs mer nedan.

Kurstillfällen:
 • Göteborg
  27 - 28/09 2022

 • Stockholm
  28 - 29/09 2022

 • Malmö
  04 - 05/10 2022

 • Online
  09 - 10/11 2022

Klicka här för anmälan
Innehåll:

Sedan flera år tillbaka är det brist på besiktningsmän.
Efterfrågan på certifierade besiktningsmän ökar och möjligheter att få uppdrag är goda.

Under den här kursen får du gedigen kunskap om det juridiska regelverket i AB 04 och ABT 06 samt kunskap i hur man rent praktiskt genomför en besiktning på bästa sätt. Efter kursen har du teoretisk kunskap att klara tentamen vid certifiering.

För att få certifikat krävs dessutom erfarenhet av besiktningar eller deltagare vid besiktning, kunskaper om kvalitetssäkring, miljö- och bygglagstiftning. Vi samarbetar med RISE och Kiwa Sverige. 

Dag 1: Entreprenadbesiktning - Juridik

• Grundläggande om utförande- och totalentreprenader

• Skillnader och ansvarsförhållanden

• Vad innebär felbegreppet?

• Vad innebär att entreprenaden är kontraktsenlig?

• Genomgång av avtal AB 04, ABT 06 och ABS 18

• Kapitel 1-4, särskilt kapitel 7 om besiktning i AB och ABT

• Övergripande genomgång av avtal ABK 09, AB-U 07, ABT-U 07 & ABM 07

• ÄTA - arbeten, Fastställande av entreprenadtidens slut

• Garantitid, Vad innebär garanti?

• Besiktningens rättsverkan

• Vilka olika typer av besiktningar finns i AB och ABT?

• Övergripande genomgång av besiktningar av konsumententreprenader

• Övergripande genomgång av Konsumenttjänstlagen

• Vilket juridiskt ansvar har besiktningsmannen?

Dag 2: Entreprenadbesiktning - Metodik

• Inledning och grundläggande kring besiktningar

• Hur lägger man praktiskt upp en besiktning?

• Organisation, möten, teknisk/ekonomisk kontroll, checklistor och mallar

• Förberedelse, besiktningsunderlag, kallelse, jäv, inledande möte, fel, skada

• Beställare - entreprenör

• Ansvar under entreprenadtid och garantitid

• Vad menas med funktionsbesiktning? 

• Vad innebär fortlöpande besiktning eller produktionsanpassad besiktning?

• Ingår totalentreprenörens projektering i besiktningen?

• Vanliga fel vid slutbesiktning och garantibesiktning

• Hur upprättas ett besiktningsutlåtande?

• Orientering om kvalitetsledningssystem ISO 9001

• Orientering om miljöledningssystem ISO 14001

• Orientering om miljöbalken kapitel 1, 2, 9, 10 och 15

• Orientering om PBL kapitel 8, 9, 10 och 11

 

Pris:

10900 kr/deltagare inkl. omfattande kursdokumentation och elektroniska mallar exkl. moms.

Kostnad för måltider tillkommer.

Deltagare medtar dokument ABK 09, AB 04 och ABT 06.

Ansökan om certifiering och tentamen sköts av RISE eller Kiwa Sverige, ingår ej i kursavgiften.

Övrigt:

Kurstider:
Dag 1: 09.00-16.30
Dag 2: 08.30-16.00

Anmälningsformulär

Anmälan är bindande. Platsen kan överlåtas till annan person i samma företag eller kan ombokning göras till nästa kurstillfälle vid ev. förhinder men faktureras vid första kurstillfället.

  Välj ett kurstillfälle:
  Företag: *
  Kontaktperson: *
  Postadress: *
  Postnr: *
  Ort *
  Telefon: *
  E-mail: *

  Fakturauppgifter (fyll endast i om de skiljer sig från ovanstående uppgifter)

  Företag:
  Märkning/Avd:
  Postadress:
  Postnr:
  Ort:

  Kursdeltagare

  Skriv in namn och e-postadress till varje deltagare och tryck på lägg till.
  Gäller även om det endast är 1 deltagare.

  Namn: *
  E-post: *
  Kontrollera noga alla uppgifter innan du skickar anmälan!


  Entreprenadbesiktning

  Kurs i Entreprenadbesiktning med möjlighet till certifiering, 2 dagar

  Deltagare:

  För dig som besiktigar entreprenader i hus, mark-, anläggnings- och installationssektorn. Kursen är förberedande för certifiering, men är också lämpad för den som vill ha goda kunskaper inom entreprenadbesiktning utan att certifiera sig.

  Förkunskaper:

  För att gå kursen krävs inga särskilda förkunskaper men erfarenhet från området där du skall besiktiga inom är en förutsättning. Certifiering kräver förkunskaper, läs mer nedan.

  Innehåll:

  Sedan flera år tillbaka är det brist på besiktningsmän.
  Efterfrågan på certifierade besiktningsmän ökar och möjligheter att få uppdrag är goda.

  Under den här kursen får du gedigen kunskap om det juridiska regelverket i AB 04 och ABT 06 samt kunskap i hur man rent praktiskt genomför en besiktning på bästa sätt. Efter kursen har du teoretisk kunskap att klara tentamen vid certifiering.

  För att få certifikat krävs dessutom erfarenhet av besiktningar eller deltagare vid besiktning, kunskaper om kvalitetssäkring, miljö- och bygglagstiftning. Vi samarbetar med RISE och Kiwa Sverige. 

  Dag 1: Entreprenadbesiktning - Juridik

  • Grundläggande om utförande- och totalentreprenader

  • Skillnader och ansvarsförhållanden

  • Vad innebär felbegreppet?

  • Vad innebär att entreprenaden är kontraktsenlig?

  • Genomgång av avtal AB 04, ABT 06 och ABS 18

  • Kapitel 1-4, särskilt kapitel 7 om besiktning i AB och ABT

  • Övergripande genomgång av avtal ABK 09, AB-U 07, ABT-U 07 & ABM 07

  • ÄTA - arbeten, Fastställande av entreprenadtidens slut

  • Garantitid, Vad innebär garanti?

  • Besiktningens rättsverkan

  • Vilka olika typer av besiktningar finns i AB och ABT?

  • Övergripande genomgång av besiktningar av konsumententreprenader

  • Övergripande genomgång av Konsumenttjänstlagen

  • Vilket juridiskt ansvar har besiktningsmannen?

  Dag 2: Entreprenadbesiktning - Metodik

  • Inledning och grundläggande kring besiktningar

  • Hur lägger man praktiskt upp en besiktning?

  • Organisation, möten, teknisk/ekonomisk kontroll, checklistor och mallar

  • Förberedelse, besiktningsunderlag, kallelse, jäv, inledande möte, fel, skada

  • Beställare - entreprenör

  • Ansvar under entreprenadtid och garantitid

  • Vad menas med funktionsbesiktning? 

  • Vad innebär fortlöpande besiktning eller produktionsanpassad besiktning?

  • Ingår totalentreprenörens projektering i besiktningen?

  • Vanliga fel vid slutbesiktning och garantibesiktning

  • Hur upprättas ett besiktningsutlåtande?

  • Orientering om kvalitetsledningssystem ISO 9001

  • Orientering om miljöledningssystem ISO 14001

  • Orientering om miljöbalken kapitel 1, 2, 9, 10 och 15

  • Orientering om PBL kapitel 8, 9, 10 och 11

   

  Pris:

  10900 kr/deltagare inkl. omfattande kursdokumentation och elektroniska mallar exkl. moms.

  Kostnad för måltider tillkommer.

  Deltagare medtar dokument ABK 09, AB 04 och ABT 06.

  Ansökan om certifiering och tentamen sköts av RISE eller Kiwa Sverige, ingår ej i kursavgiften.

  Övrigt:

  Kurstider:
  Dag 1: 09.00-16.30
  Dag 2: 08.30-16.00


  Design och utveckling av Mäcé Reklambyrå - copyright © 2022 Novo Utbildning AB