Stäng meny

Aktuellt

Digitala Onlinekurser

Vi erbjuder digitala onlinekurser i delar av vårt kursutbud, fler kurser tillkommer kontinuerligt.

Det kommer stå online istället för kursorten på respektive kurs.
De kurser vi kan erbjuda nu är:

•  Entreprenadjuridik I – Grundkurs

•  Entreprenadjuridik II – Fördjupning

•  Entreprenadjuridik III – Rättsfall

•  Kontrollansvarig enligt PBL

•  Byggarbetsmiljösamordnare BAS-U/P

•  Entreprenadbesiktning

•  BAS-U Fördjupning / BAS-P Fördjupning

•  AMA Anläggning 20 / MER Anläggning 20

•  AMA Anläggning 20 – Finplanering

•  AMA – Beskrivningsteknik

•  AMA AF 12

•  AMA EL 19

•  ABK 09

•  Lag om offentlig upphandling LOU

•  AFF – Avtal för fastighetsförvaltning

•  Fastighetsägarens Ansvar

•  KA-Praktisk tillämpning

•  PBL – BBR

Covid-19 / Corona

Vi gör vårt yttersta för att kunna genomföra kurser för er på ett säkert sätt och samtidigt värna om vår egen personal. Därför erbjuder vi nu onlinekurser på de kurser där detta är möjligt.

De kurser som av olika skäl inte lämpar sig för online kommer gå på konferensanläggningar.
För att detta ska fungera har vi följande krav:

•  Gles möblering, d.v.s. 1 person/konferensbord och mellanrum mellan raderna med bord i lokalen. Vi begär större konferenslokaler.

•  Ökat krav på konferensanläggningar om städning, måltidshantering m.m. så att kursen ska vara säker att genomföra.

•  Vi har mindre grupper med deltagare på samtliga våra kurser för närvarande.

Kurser som ligger med i vårt kalendarium genomförs, https://novoutbildning.se/kursprogram/
Uppstår ändringar mejlas info ut till samtliga deltagare snarast möjligt.

Kurser i Entreprenadjuridik

Våra populära kurser inom Entreprenadjuridik finns på flera orter över hela landet, 
saknar Ni någon ort – kontakta oss!

Många kurstillfällen har snabbt blivit fullbokade. Fler möjliga tillfällen har lagts in.

Läs mer här om Entreprenadjuridik I – Grundkurs  och Entreprenadjuridik II – Fördjupning eller Entreprenadjuridik III – Rättsfall

AMA Anläggning 20 & MER Anläggning 20

AMA Anläggning 20 och MER Anläggning 20 har kommit i nya utgåvor.

Uppdaterade från AMA-Nytt men även nya och reviderade koder.
Texten är anpassad efter teknikutvecklingen. Ändringar är gjorda för att gälla lagstiftning och andra föreskrifter.
Vi genomför även onlinekurser.

Läs mer och Anmäl dig här för AMA Anläggning 20 och här för MER Anläggning 20

Kurser i Projektledning

Skall du börja leda projekt eller i behov av nya ideér för att förbättra ditt arbete?

Vår kurs Praktisk Projektledning är grundläggande i hur man får projektarbeten att bli så framgångsrika som möjligt.

Alla parametrar i processen går vi noggrant igenom, ni får även utföra övningsuppgifter i mindre grupper.

Kursdokumentationen är praktiskt framtagen och blir god hjälp i det dagliga arbetet efter kursen, du får även tillgång till elektroniska mallar som hjälpmedel.

Läs mer och Anmäl Dig här!


Design och utveckling av Mäcé Reklambyrå - copyright © 2021 Novo Utbildning AB