Stäng meny

Aktuellt

Covid-19 / Corona

Vi gör vårt yttersta för att kunna genomföra kurser för er på ett säkert sätt och samtidigt värna om vår egen personal. Därför erbjuder vi nu onlinekurser på de kurser där detta är möjligt.

De kurser som av olika skäl inte lämpar sig för online kommer gå på konferensanläggningar.
För att detta ska fungera har vi följande krav:

•  Gles möblering, d.v.s. 1 person/konferensbord och mellanrum mellan raderna med bord i lokalen. Vi begär större konferenslokaler.

•  Ökat krav på konferensanläggningar om städning, måltidshantering m.m. så att kursen ska vara säker att genomföra.

•  Vi har mindre grupper med deltagare på samtliga våra kurser för närvarande.

Kurser som ligger med i vårt kalendarium genomförs, https://novoutbildning.se/kursprogram/
Uppstår ändringar mejlas info ut till samtliga deltagare snarast möjligt.

Digitala Onlinekurser

Vi erbjuder digitala onlinekurser i delar av vårt kursutbud, fler kurser tillkommer kontinuerligt.

Det kommer stå online istället för kursorten på respektive kurs.
De kurser vi kan erbjuda nu är:

•  Entreprenadjuridik I – Grundkurs

•  Byggarbetsmiljösamordnare BAS-U/P

•  BAS-U Fördjupning / BAS-P Fördjupning

•  ABK 09

•  Lag om offentlig upphandling LOU

•  KA-Praktisk tillämpning

•  PBL / BBR

•  AMA AF 12

•  AMA Anläggning 20 / MER Anläggning 20

•  AMA – Beskrivningsteknik

•  AFF – Avtal för fastighetsförvaltning

•  Fastighetsägarens Ansvar

Novo Utbildning fyller 30 år! 1990-2020

Verksamheten startades under våren 1990 med kurser som Bygg- & Fastighetssektorns nya skatteregler och Moms på fastigheter. Därefter följde Ansvarig Arbetsledare och Nybyggnadsreglerna. Vi fick relativt snabbt ihop en bra grund med nöjda deltagare att bygga vidare på och ökade antalet kurser i vår katalog. Passar på att tacka för förtroendet under alla dessa år och hälsar Er välkomna tillbaka till våra kurser!  

Kurser i Entreprenadjuridik

Våra populära kurser inom Entreprenadjuridik finns på flera orter över hela landet, 
saknar Ni någon ort – kontakta oss!

Många kurstillfällen har snabbt blivit fullbokade. Fler möjliga tillfällen har lagts in.

Läs mer här om Entreprenadjuridik I – Grundkurs  och Entreprenadjuridik II – Fördjupning eller Entreprenadjuridik III – Rättsfall

Kurser i Projektledning

Skall du börja leda projekt eller i behov av nya ideér för att förbättra ditt arbete?

Vår kurs Praktisk Projektledning är grundläggande i hur man får projektarbeten att bli så framgångsrika som möjligt.

Alla parametrar i processen går vi noggrant igenom, ni får även utföra övningsuppgifter i mindre grupper.

Kursdokumentationen är praktiskt framtagen och blir god hjälp i det dagliga arbetet efter kursen, du får även tillgång till elektroniska mallar som hjälpmedel.

Läs mer och Anmäl Dig här!


Design och utveckling av Mäcé Reklambyrå - copyright © 2020 Novo Utbildning AB