Stäng meny

PBL – BBR

Deltagare:

Projektörer, Konsulter, Förvaltare, Entreprenörer, Beställare, Kontrollansvariga enligt PBL samt övriga som har behov av kunskaper i dessa lagar och regler.

Förkunskaper:

Inga förkunskaper krävs.

Kurstillfällen:
 • Malmö
  26/04 2021
  Nyinsatt kurs

 • Stockholm
  27/04 2021
  Nyinsatt kurs

Klicka här för anmälan
Innehåll:

I denna kurs går vi igenom grunderna i PBL och BBR. Vi behandlar även viktiga nyheter och förändringar som kommit i PBL samt i de senaste utgåvorna av BBR.
En del ändringar i BBR berörs översiktligt.

PBL:

 • Allmänt om PBL 2010:900
 • Plansystemet, regionplan - översiktsplan - detaljplan
 • Utformnings- och egenskapskrav, koppling PBL - PBF - BBR
 • Bygglov, marklov m.m.
 • Genomförandet av byggåtgärder
 • Processen hos kommunen, bygglov - startbesked - slutbesked
 • Sanktionssystemet i PBL och PBF

BBR:

 • Avsnitt 2: Allmänna regler
 • Avsnitt 3: Tillgänglighet, bostadsutformning, rumshöjd, driftutrymmen
 • Avsnitt 5: Brandskydd, nyheter & ändringar
 • Avsnitt 6: Hygien, hälsa och miljö
 • Avsnitt 7: Bullerskydd
 • Avsnitt 8: Säkerhet vid användning
 • Avsnitt 9: Energihushållning, nyheter & ändringar

Exempel på nyheter & ändringar:

 • Lättnader i bostadsutformnings kraven för student- och ungdomsbostäder, vilket gör det möjligt att bygga bostäder med mindre boarea.
 • Ny verksamhetsklass för gemensamhetsboende införs i reglerna om brandskydd.
 • Lättnader i kraven på dagsljus och solljus för student- och ungdomsbostäder införs
 • Vissa förenklingar av energihushållningskraven införs för små byggnader samt för byggnader som till övervägande delen innehåller små lägenheter.
 • Normalt eller enkelt planförfarande
 • Omgivningsbuller
 • Krav detaljplaner
 • Attefallshus, tillbyggnader, takkupor, ny bostad i bostad
 • Lag om färdigställandeskydd
 • Villkor för bygglov
 • Ändringar om ombyggnad

 

Pris:

5900 kr/deltagare inkl. kursdokumentation exkl. moms och måltider.

Anmäl 4 betala för 3, vilket ger 4425 kr / deltagare.

Övrigt:

Kurstider:
09.00-16.00

Anmälningsformulär

Anmälan är bindande. Platsen kan överlåtas till annan person i samma företag eller kan ombokning göras till nästa kurstillfälle vid ev. förhinder men faktureras vid första kurstillfället.
Välj ett kurstillfälle:
Företag: *
Kontaktperson: *
Postadress: *
Postnr: *
Ort *
Telefon: *
E-mail: *

Fakturauppgifter (fyll endast i om de skiljer sig från ovanstående uppgifter)

Företag:
Märkning/Avd:
Postadress:
Postnr:
Ort:

Kursdeltagare

Skriv in namn och e-postadress till varje deltagare och tryck på lägg till.
Gäller även om det endast är 1 deltagare.

Namn: *
E-post: *
Kontrollera noga alla uppgifter innan du skickar anmälan!


PBL – BBR

Deltagare:

Projektörer, Konsulter, Förvaltare, Entreprenörer, Beställare, Kontrollansvariga enligt PBL samt övriga som har behov av kunskaper i dessa lagar och regler.

Förkunskaper:

Inga förkunskaper krävs.

Innehåll:

I denna kurs går vi igenom grunderna i PBL och BBR. Vi behandlar även viktiga nyheter och förändringar som kommit i PBL samt i de senaste utgåvorna av BBR.
En del ändringar i BBR berörs översiktligt.

PBL:

BBR:

Exempel på nyheter & ändringar:

 

Pris:

5900 kr/deltagare inkl. kursdokumentation exkl. moms och måltider.

Anmäl 4 betala för 3, vilket ger 4425 kr / deltagare.

Övrigt:

Kurstider:
09.00-16.00


Design och utveckling av Mäcé Reklambyrå - copyright © 2020 Novo Utbildning AB