Stäng meny

Kontroll & Besiktning av Markarbeten

Kurs i Entreprenadbesiktning inom mark & anläggning, 2 dagar
Deltagare:

Fastighetsägare, bostadsföretag och förvaltare.
Landsting och statliga bolag.

Stadsträdgårdsmästare och markingenjörer från kommuner.
Kontrollanter och besiktningsmän för mark.

Landskaps- och trädgårdsarkitekter samt trädgårdsingenjörer.
Mark och anläggningsentreprenörer.

Projektörer & övriga konsulter för mark, trädgårdsanläggare samt andra
som behöver mer kunskap inom detta området.

Förkunskaper:

Inga förkunskaper krävs.

Kurstillfällen:
 • Stockholm
  23 - 24/03 2021
  Nyinsatt kurs

Klicka här för anmälan
Innehåll:

Kontroll & Besiktning av Markarbeten är en tvådagarskurs med följande program:

Under dag 1 går vi igenom den juridik som gäller vid besiktningar,
standardavtalen AB 04 och ABT 06.

Dag 2 fortsätter sedan med metodik och arbetssätt vid kontroll och besiktningar av markarbeten.

En kurs för dig som ska utföra egna besiktningar men även för dem som går med vid kontroll och besiktningar av mark och anläggningsarbeten.

Dag 1: Entreprenadjuridik enligt regler i AB 04 och ABT 06 med tonvikt på besiktningar.

 • Regelverk, entreprenadformer, ansvarsförhållanden
 • Olika slag av besiktningar
 • Kontrollantens / besiktningsmannens roll
 • Kontrakts- och entreprenadhandlingar
 • Fel, skyldighet att avhjälpa, värdeminskning, innehållet belopp, godkännande eller ej, garantitid

Dag 2: Metodik - Kontroll & Besiktningar

 • Kontroll av Markarbeten
  Översiktlig genomgång av organisation, möten, teknisk/ekonomisk kontroll, provningar, checklistor
 • Besiktning av Markarbeten
  Förberedelse, besiktningsunderlag, kallelse, jäv, inledande möte, genomförande, fel, bristfälligheter, avslutande möte, utlåtande/bilaga
 • Vanliga fel vid slutbesiktning
  Beläggningar, asfalt, plattor, grus, kantstöd, murar, trappor, grönytor, utvändiga VA-ledningar
 • Vanliga fel vid garantibesiktning
  Som ovan samt skadegörelse och vanskötsel
 • Övningsuppgifter & frågor

 

Pris:

10900 kr/deltagare inkl. omfattande kursdokumentation exkl. moms.

Kostnad för måltider tillkommer

Anmäl 4 betala för 3, vilket ger 8175 kr/deltagare.

Övrigt:

Kurstider:
Dag 1: 09.00-16.00
Dag 2: 08.30-16.00

Anmälningsformulär

Anmälan är bindande. Platsen kan överlåtas till annan person i samma företag eller kan ombokning göras till nästa kurstillfälle vid ev. förhinder men faktureras vid första kurstillfället.
Välj ett kurstillfälle:
Företag: *
Kontaktperson: *
Postadress: *
Postnr: *
Ort *
Telefon: *
E-mail: *

Fakturauppgifter (fyll endast i om de skiljer sig från ovanstående uppgifter)

Företag:
Märkning/Avd:
Postadress:
Postnr:
Ort:

Kursdeltagare

Skriv in namn och e-postadress till varje deltagare och tryck på lägg till.
Gäller även om det endast är 1 deltagare.

Namn: *
E-post: *
Kontrollera noga alla uppgifter innan du skickar anmälan!


Kontroll & Besiktning av Markarbeten

Kurs i Entreprenadbesiktning inom mark & anläggning, 2 dagar

Deltagare:

Fastighetsägare, bostadsföretag och förvaltare.
Landsting och statliga bolag.

Stadsträdgårdsmästare och markingenjörer från kommuner.
Kontrollanter och besiktningsmän för mark.

Landskaps- och trädgårdsarkitekter samt trädgårdsingenjörer.
Mark och anläggningsentreprenörer.

Projektörer & övriga konsulter för mark, trädgårdsanläggare samt andra
som behöver mer kunskap inom detta området.

Förkunskaper:

Inga förkunskaper krävs.

Innehåll:

Kontroll & Besiktning av Markarbeten är en tvådagarskurs med följande program:

Under dag 1 går vi igenom den juridik som gäller vid besiktningar,
standardavtalen AB 04 och ABT 06.

Dag 2 fortsätter sedan med metodik och arbetssätt vid kontroll och besiktningar av markarbeten.

En kurs för dig som ska utföra egna besiktningar men även för dem som går med vid kontroll och besiktningar av mark och anläggningsarbeten.

Dag 1: Entreprenadjuridik enligt regler i AB 04 och ABT 06 med tonvikt på besiktningar.

Dag 2: Metodik - Kontroll & Besiktningar

 

Pris:

10900 kr/deltagare inkl. omfattande kursdokumentation exkl. moms.

Kostnad för måltider tillkommer

Anmäl 4 betala för 3, vilket ger 8175 kr/deltagare.

Övrigt:

Kurstider:
Dag 1: 09.00-16.00
Dag 2: 08.30-16.00


Design och utveckling av Mäcé Reklambyrå - copyright © 2020 Novo Utbildning AB