Stäng meny

AMA AF 21

Kurs AMA AF 21 - Administrativa föreskrifter, 1 dag
Deltagare:

Alla som upprättar eller tolkar beskrivningar i ett förfrågningsunderlag
och entreprenadkontrakt. Beställare, projektörer, entreprenörer, konsulter,
förvaltare, inköpare, kalkylatorer samt övriga som behöver kunskap i dessa
bestämmelser.

Förkunskaper:

Inga förkunskaper krävs.

Kurstillfällen:
 • Online
  14/06 2023

 • Online
  13/09 2023

 • Malmö
  27/09 2023

 • Göteborg
  04/10 2023

 • Stockholm
  25/10 2023

Klicka här för anmälan
Innehåll:

AMA AF 21 är ett hjälpmedel för upprättande av Administrativa föreskrifter till avtal om byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader enligt standardavtalen AB 04 och ABT 06.

AMA AF 21 är en ny revidering och uppdatering av de administrativa föreskrifterna.
I samtliga kapitel har det tillkommit nya koder och rubriker samt vissa befintliga koder och rubriker har utgått. Texterna har dessutom bättre anpassats till den utveckling som sker inom miljöområdet med till exempel nya platshållare för klimatdeklarationer. Nyheter och ändringar från AMA-Nytt är även inarbetade i denna nya utgåva.

Det är av stor betydelse att kontraktshandlingarna i entreprenaden, av vilka Administrativa föreskrifter är en central del, är lämpligt och konsekvent samordnade och att de uppfyller kraven på tydlighet och struktur. Risken är annars att avtalet inte gäller i sin helhet eller på avsett sätt. Målsättningen med kursen är att deltagarna ska få en grundläggande förståelse för tillämpningen av och innehållet i AMA AF 21.

I denna kurs går vi igenom:

 • AMA AF:s roll och funktion i AB-systemet
 • Relationen till AB 04, ABT 06 och underentreprenadsavtalen
 • Avtalsrättsliga förutsättningar
 • Sambandet mellan AMA AF 21 och Administrativa föreskrifter
 • AMA AF:s tillämpningsregler
 • Utgångspunkter för AMA AF:s utformning
 • AMA AF:s uppbyggnad och innehåll
 • De viktigaste nyheterna jämfört med AMA AF 12
 • Grundläggande tips och råd om upprättande av Administrativa föreskrifter

 

Pris:

6400 kr/deltagare inkl. kursdokumentation exkl. moms

Kostnad för måltider tillkommer.

Anmäl 4 betala för 3, vilket ger 4800 kr/deltagare.

Deltagare bör medta eget exemplar av boken AMA AF 21 samt AB 04/ABT 06 (Ej krav).

Övrigt:

Kurstider:
09.00-16.00

Anmälningsformulär

Anmälan är bindande. Platsen kan överlåtas till annan person i samma företag eller kan ombokning göras till nästa kurstillfälle vid ev. förhinder men faktureras vid första kurstillfället.

  Välj ett kurstillfälle:
  Företag: *
  Kontaktperson: *
  Postadress: *
  Postnr: *
  Ort *
  Telefon: *
  E-mail: *

  Fakturauppgifter (fyll endast i om de skiljer sig från ovanstående uppgifter)

  Företag:
  Märkning/Avd:
  Postadress:
  Postnr:
  Ort:

  Kursdeltagare

  Skriv in namn och e-postadress till varje deltagare och tryck på lägg till.
  Gäller även om det endast är 1 deltagare.

  Namn: *
  E-post: *
  Kontrollera noga alla uppgifter innan du skickar anmälan!


  AMA AF 21

  Kurs AMA AF 21 - Administrativa föreskrifter, 1 dag

  Deltagare:

  Alla som upprättar eller tolkar beskrivningar i ett förfrågningsunderlag
  och entreprenadkontrakt. Beställare, projektörer, entreprenörer, konsulter,
  förvaltare, inköpare, kalkylatorer samt övriga som behöver kunskap i dessa
  bestämmelser.

  Förkunskaper:

  Inga förkunskaper krävs.

  Innehåll:

  AMA AF 21 är ett hjälpmedel för upprättande av Administrativa föreskrifter till avtal om byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader enligt standardavtalen AB 04 och ABT 06.

  AMA AF 21 är en ny revidering och uppdatering av de administrativa föreskrifterna.
  I samtliga kapitel har det tillkommit nya koder och rubriker samt vissa befintliga koder och rubriker har utgått. Texterna har dessutom bättre anpassats till den utveckling som sker inom miljöområdet med till exempel nya platshållare för klimatdeklarationer. Nyheter och ändringar från AMA-Nytt är även inarbetade i denna nya utgåva.

  Det är av stor betydelse att kontraktshandlingarna i entreprenaden, av vilka Administrativa föreskrifter är en central del, är lämpligt och konsekvent samordnade och att de uppfyller kraven på tydlighet och struktur. Risken är annars att avtalet inte gäller i sin helhet eller på avsett sätt. Målsättningen med kursen är att deltagarna ska få en grundläggande förståelse för tillämpningen av och innehållet i AMA AF 21.

  I denna kurs går vi igenom:

   

  Pris:

  6400 kr/deltagare inkl. kursdokumentation exkl. moms

  Kostnad för måltider tillkommer.

  Anmäl 4 betala för 3, vilket ger 4800 kr/deltagare.

  Deltagare bör medta eget exemplar av boken AMA AF 21 samt AB 04/ABT 06 (Ej krav).

  Övrigt:

  Kurstider:
  09.00-16.00


  Design och utveckling av Mäcé Reklambyrå - copyright © 2023 Novo Utbildning AB