Stäng meny

Kontrollansvarig enligt PBL

Kursen är anpassad efter Boverkets krav.
Deltagare:

Arkitekter, byggentreprenörer, byggnadsingenjörer, byggnadsinspektörer, konsulter samt övriga med behov av KA utbildning.

Förkunskaper:

För att gå kursen krävs inga förkunskaper, det gör de däremot för att kunna söka certifiering som Kontrollansvarig. Utbildningsbakgrund och/eller arbetserfarenhet från byggsektorn krävs, enligt Boverkets BFS 2011:14 - KA 4.

Kontakta kundtjänst för mer information om förkunskaper, tel: 0340-67 70 50.

Kurstillfällen:
 • Stockholm
  12 - 13/09 2023
  11 - 12/10 2023

 • Göteborg
  18 - 19/09 2023
  09 - 10/10 2023

 • Malmö
  03 - 04/10 2023
  23 - 24/10 2023

Klicka här för anmälan
Innehåll:

Vi är ledande på marknaden för utbildning till Kontrollansvarig enligt PBL. 
Har sedan starten 1995 med Kvalitetsansvarig utbildat drygt 23.000 personer!

Från och med den 2 maj 2011 gäller ändrade regler i bygglagstiftningen.
I den ändrade plan- och bygglagen blev bestämmelserna enklare och tydligare, vilket ökar förutsättningarna för en mer enhetlig rättstillämpning.

Kvalitetsansvarig bytte namn till Kontrollansvarig och kravet på kontroll och tillsyn skärptes.

• Det blev tydligare vad som ska gås igenom vid det tekniska samrådet och vad som är förutsättningarna för att få ett startbesked respektive slutbesked.

• Det blev tydligare vad en kontrollplan ska innehålla och när den ska föreslås för kommunen.

• Rollen, kompetenskraven och uppgifterna för kontrollansvarig som ersatte kvalitetsansvarig ändrades.

• Efter påbörjat byggarbete ska kommunen en gång under arbetets gång besöka byggarbetsplatsen för att förvissa sig om att beslutade villkor i bygglovet eller startbeskedet följs.

Bygglovsprövningen

Processen förenklades och ändrades genom att:

• Tiden för handläggning av bygglovsärenden preciseras till max 10 veckor.

• Beslut om bygglov ska kunna vinna laga kraft.

• Av bygglovsbeslutet ska det framgå vad som förväntas av sökanden innan byggarbetet kan påbörjas.

Det finns två behörighetsklasser för Kontrollansvarig och båda kräver certifikat.
Novo Utbildning har avtal med certifieringsföretaget RISE.

Behörighetsklass N 
Kontroll av normal art kan gälla uppförande, tillbyggnad, ombyggnad eller annan ändring av en eller tvåbostadshus, flerbostadshus med högst två våningsplan, eller arbeten rörande skyddsrum och monteringsfärdiga lagerbyggnader. Kontroll av normal art kan även gälla rivning av byggnader med högst två våningsplan eller arbeten rörande barnstugor, mindre industri och kontorsbyggnader samt idrottsplatser.

Behörighetsklass K 
Kontroll av komplicerad art kan gälla uppförande, tillbyggnad, ombyggnad, annan ändring eller rivning av byggnader oavsett våningsplan eller arbeten rörande skyddsrum, större skolbyggnader, kabinbanor, tunnlar och bergrum, radio- eller telemaster och vindkraftverk. Även kontroll av arbeten rörande fasta cisterner eller andra fasta anläggningar för kemiska produkter som är hälso och miljöfarliga eller kontroll av byggnader och anläggningar för brandfarlig verksamhet som är av komplicerad art.

Utbildningen omfattar 2+2 dagar inkl. tentamen.

Program/Innehåll:

Block 1, 2 dagar

• PBL och PBF gällande Bygglov, Bygganmälan, den Kontrollansvariges roll och ansvar. Byggnadsnämndens tillsyn och sanktions möjligheter.

• Särskild vikt om varsamhet samt om tillgänglighet

• Boverkets föreskrifter ÖVR, H, SAK, KUL, CEX, TYP och TIL

• Avfallsförordningen och Miljöbalken

• Delar av EKS Eurokoder som berör den kontrollansvarige

• BBR kapitel 1-5 samt 6-9

• Lag om färdigställandeskydd

• Lag om skyddsrum och Förordningen om skyddsrum

• Lagen om skydd mot olyckor

• Boverkets föreskrifter HIN och ALM

Block 2, 2 dagar

• Arbetsmiljölagen, Arbetsmiljöverkets föreskrift om asbest

• Standardavtal AB 04, ABT 06, ABS 18 och Konsumenttjänstlagen

• Översiktligt om kvalitetssystem och kvalitetssäkring, ISO 9001 inkl. tillämpning på byggprocessen

• Översiktligt om miljölednings standard ISO 14001 inkl. tillämpning på byggprocessen

• PBL om kvalitetsplanering och upprätta Kontrollplaner

• Tentamen inför certifiering

Under kursen görs övningsuppgifter och avslutas med en tentamen. 
Vid tentamen får kursdokumentation och böcker användas. 
Godkänd tentamen gäller som kunskapskrav vid certifiering.

Efter kursen mailas elektroniska dokument ut till dig, mallar som kan användas i ditt arbete som Kontrollansvarig.

Pris:

Behörighet N/K: 17900 kr
Behörighet N/K: 14900 kr, * Onlinekurs 

Pris är inkl. omfattande kursdokumentation och Lagtextens Byggregler, elektroniska hjälpmallar och tentamen exkl. moms. Kostnad för måltider tillkommer.

Certifiering ingår ej i kursavgiften, ansökan skickas efter kurs och tentamen av deltagaren till certifieringsorgan. Novo Utbildning har avtal med RISE.

* Vid onlinekurs ingår inte tentamen i priset för kursen. Det finns möjlighet att boka och skriva provet vid vårt kontor i Varberg. Vi genomför även tentamens tillfällen i Stockholm, Göteborg och Malmö.

Övrigt:

Kurstider:
Dag 1: 09.00-16.30
Dag 2: 08.15-16.30

Dag 3: 09.00-16.30
Dag 4: 08.15-17.00, dag 4: 08.15-12.00 (onlinekurs)

Anmälningsformulär

Anmälan är bindande. Platsen kan överlåtas till annan person i samma företag eller kan ombokning göras till nästa kurstillfälle vid ev. förhinder men faktureras vid första kurstillfället.

  Välj ett kurstillfälle:
  Företag: *
  Kontaktperson: *
  Postadress: *
  Postnr: *
  Ort *
  Telefon: *
  E-mail: *

  Fakturauppgifter (fyll endast i om de skiljer sig från ovanstående uppgifter)

  Företag:
  Märkning/Avd:
  Postadress:
  Postnr:
  Ort:

  Kursdeltagare

  Skriv in namn och e-postadress till varje deltagare och tryck på lägg till.
  Gäller även om det endast är 1 deltagare.

  Namn: *
  E-post: *
  Kontrollera noga alla uppgifter innan du skickar anmälan!


  Kontrollansvarig enligt PBL

  Kursen är anpassad efter Boverkets krav.

  Deltagare:

  Arkitekter, byggentreprenörer, byggnadsingenjörer, byggnadsinspektörer, konsulter samt övriga med behov av KA utbildning.

  Förkunskaper:

  För att gå kursen krävs inga förkunskaper, det gör de däremot för att kunna söka certifiering som Kontrollansvarig. Utbildningsbakgrund och/eller arbetserfarenhet från byggsektorn krävs, enligt Boverkets BFS 2011:14 - KA 4.

  Kontakta kundtjänst för mer information om förkunskaper, tel: 0340-67 70 50.

  Innehåll:

  Vi är ledande på marknaden för utbildning till Kontrollansvarig enligt PBL. 
  Har sedan starten 1995 med Kvalitetsansvarig utbildat drygt 23.000 personer!

  Från och med den 2 maj 2011 gäller ändrade regler i bygglagstiftningen.
  I den ändrade plan- och bygglagen blev bestämmelserna enklare och tydligare, vilket ökar förutsättningarna för en mer enhetlig rättstillämpning.

  Kvalitetsansvarig bytte namn till Kontrollansvarig och kravet på kontroll och tillsyn skärptes.

  • Det blev tydligare vad som ska gås igenom vid det tekniska samrådet och vad som är förutsättningarna för att få ett startbesked respektive slutbesked.

  • Det blev tydligare vad en kontrollplan ska innehålla och när den ska föreslås för kommunen.

  • Rollen, kompetenskraven och uppgifterna för kontrollansvarig som ersatte kvalitetsansvarig ändrades.

  • Efter påbörjat byggarbete ska kommunen en gång under arbetets gång besöka byggarbetsplatsen för att förvissa sig om att beslutade villkor i bygglovet eller startbeskedet följs.

  Bygglovsprövningen

  Processen förenklades och ändrades genom att:

  • Tiden för handläggning av bygglovsärenden preciseras till max 10 veckor.

  • Beslut om bygglov ska kunna vinna laga kraft.

  • Av bygglovsbeslutet ska det framgå vad som förväntas av sökanden innan byggarbetet kan påbörjas.

  Det finns två behörighetsklasser för Kontrollansvarig och båda kräver certifikat.
  Novo Utbildning har avtal med certifieringsföretaget RISE.

  Behörighetsklass N 
  Kontroll av normal art kan gälla uppförande, tillbyggnad, ombyggnad eller annan ändring av en eller tvåbostadshus, flerbostadshus med högst två våningsplan, eller arbeten rörande skyddsrum och monteringsfärdiga lagerbyggnader. Kontroll av normal art kan även gälla rivning av byggnader med högst två våningsplan eller arbeten rörande barnstugor, mindre industri och kontorsbyggnader samt idrottsplatser.

  Behörighetsklass K 
  Kontroll av komplicerad art kan gälla uppförande, tillbyggnad, ombyggnad, annan ändring eller rivning av byggnader oavsett våningsplan eller arbeten rörande skyddsrum, större skolbyggnader, kabinbanor, tunnlar och bergrum, radio- eller telemaster och vindkraftverk. Även kontroll av arbeten rörande fasta cisterner eller andra fasta anläggningar för kemiska produkter som är hälso och miljöfarliga eller kontroll av byggnader och anläggningar för brandfarlig verksamhet som är av komplicerad art.

  Utbildningen omfattar 2+2 dagar inkl. tentamen.

  Program/Innehåll:

  Block 1, 2 dagar

  • PBL och PBF gällande Bygglov, Bygganmälan, den Kontrollansvariges roll och ansvar. Byggnadsnämndens tillsyn och sanktions möjligheter.

  • Särskild vikt om varsamhet samt om tillgänglighet

  • Boverkets föreskrifter ÖVR, H, SAK, KUL, CEX, TYP och TIL

  • Avfallsförordningen och Miljöbalken

  • Delar av EKS Eurokoder som berör den kontrollansvarige

  • BBR kapitel 1-5 samt 6-9

  • Lag om färdigställandeskydd

  • Lag om skyddsrum och Förordningen om skyddsrum

  • Lagen om skydd mot olyckor

  • Boverkets föreskrifter HIN och ALM

  Block 2, 2 dagar

  • Arbetsmiljölagen, Arbetsmiljöverkets föreskrift om asbest

  • Standardavtal AB 04, ABT 06, ABS 18 och Konsumenttjänstlagen

  • Översiktligt om kvalitetssystem och kvalitetssäkring, ISO 9001 inkl. tillämpning på byggprocessen

  • Översiktligt om miljölednings standard ISO 14001 inkl. tillämpning på byggprocessen

  • PBL om kvalitetsplanering och upprätta Kontrollplaner

  • Tentamen inför certifiering

  Under kursen görs övningsuppgifter och avslutas med en tentamen. 
  Vid tentamen får kursdokumentation och böcker användas. 
  Godkänd tentamen gäller som kunskapskrav vid certifiering.

  Efter kursen mailas elektroniska dokument ut till dig, mallar som kan användas i ditt arbete som Kontrollansvarig.

  Pris:

  Behörighet N/K: 17900 kr
  Behörighet N/K: 14900 kr, * Onlinekurs 

  Pris är inkl. omfattande kursdokumentation och Lagtextens Byggregler, elektroniska hjälpmallar och tentamen exkl. moms. Kostnad för måltider tillkommer.

  Certifiering ingår ej i kursavgiften, ansökan skickas efter kurs och tentamen av deltagaren till certifieringsorgan. Novo Utbildning har avtal med RISE.

  * Vid onlinekurs ingår inte tentamen i priset för kursen. Det finns möjlighet att boka och skriva provet vid vårt kontor i Varberg. Vi genomför även tentamens tillfällen i Stockholm, Göteborg och Malmö.

  Övrigt:

  Kurstider:
  Dag 1: 09.00-16.30
  Dag 2: 08.15-16.30

  Dag 3: 09.00-16.30
  Dag 4: 08.15-17.00, dag 4: 08.15-12.00 (onlinekurs)


  Design och utveckling av Mäcé Reklambyrå - copyright © 2023 Novo Utbildning AB