Stäng meny

Lag om offentlig upphandling – LOU

Grundläggande utbildning om offentlig upphandling, 1 dag
Deltagare:

Alla som har behov av kunskaper i LOU. Personal i kommuner, landsting, statliga bolag samt alla företag som levererar till dessa.

Förkunskaper:

Inga förkunskaper krävs.

Kurstillfällen:
 • Stockholm
  05/09 2023

 • Online
  06/09 2023

 • Malmö
  21/09 2023

 • Göteborg
  04/10 2023

Klicka här för anmälan
Innehåll:

Lag om offentlig upphandling - LOU

Det finns flera lagar inom om offentlig upphandling.

Den klassiska LOU för byggentreprenader, varor och tjänster samt en inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster (försörjningssektorn) LUF. Det finns även Lag om upphandling av koncessioner (LUK). Den gäller för upphandling av byggkoncessioner och tjänstekoncessioner som genomförs av en upphandlande myndighet eller enhet.

Kursen behandlar huvudsakligen LOU men flertalet bestämmelser samt det grundläggande regelverket gäller för samtliga upphandlingslagar. Målet med denna kurs är att ge dig trygghet och kunskap om vad som gäller vid offentlig upphandling eller lämnande av anbud för att uppfylla kraven samt möjliggöra bra affärer. Både för beställare och leverantörer.

Omfattande ändringar i lagstiftningen har gjorts 2017 men även 2022.
Ändringarna berör bland annat:

Grundläggande principer: ”konkurrensprincipen” samt Miljö- och social hänsyn
Förhandlat förfarande - nya möjligheter att förhandla
Regler för ÄTA-arbeten
Grunder för uteslutning av leverantörer och ”self cleaning” – vad händer för leverantörer?
Tekniska specifikationer – livscykelkostnader
Tilldelning av kontrakt
Anbud med onormalt låga priser, nollpriser och negativa priser
Ändring av avtal och byte av part i upphandlade avtal
Ramavtal, Inköpscentraler
Förenklingar för små och medelstora företag

Vi går igenom:

 • LOU:s uppbyggnad, kapitelindelning m.m.
 • Genomgång av begrepp och definitioner
 • Grundläggande principer, tilldelning av kontrakt
 • Rangordning, utvärderingskriterier
 • Ramavtal, elektroniska metoder för upphandling
 • Urval av anbudsgivare vid selektiv upphandling
 • Anbudsgivares rätt att åberopa annans leverantörs kapacitet
 • Utvärderingen m.m.
 • Anbudens giltighet, förlängning av anbudstid, avbruten upphandling m.m.
 • Sekretessregler, praxis
 • Tilldelningsbeslutet, utformning av tilldelningsbeslut
 • Överprövning, processen i förvaltningsdomstol
 • Vanliga ärenden hos Förvaltningsrätten 

 

Pris:

6400 kr/deltagare inkl. kursdokumentation exkl. moms.

Kostnad för måltider tillkommer.

Anmäl 4 betala för 3, vilket ger 4800 kr/deltagare vid 4.

Övrigt:

Kurstider:
09.00-16.30

Anmälningsformulär

Anmälan är bindande. Platsen kan överlåtas till annan person i samma företag eller kan ombokning göras till nästa kurstillfälle vid ev. förhinder men faktureras vid första kurstillfället.

  Välj ett kurstillfälle:
  Företag: *
  Kontaktperson: *
  Postadress: *
  Postnr: *
  Ort *
  Telefon: *
  E-mail: *

  Fakturauppgifter (fyll endast i om de skiljer sig från ovanstående uppgifter)

  Företag:
  Märkning/Avd:
  Postadress:
  Postnr:
  Ort:

  Kursdeltagare

  Skriv in namn och e-postadress till varje deltagare och tryck på lägg till.
  Gäller även om det endast är 1 deltagare.

  Namn: *
  E-post: *
  Kontrollera noga alla uppgifter innan du skickar anmälan!


  Lag om offentlig upphandling – LOU

  Grundläggande utbildning om offentlig upphandling, 1 dag

  Deltagare:

  Alla som har behov av kunskaper i LOU. Personal i kommuner, landsting, statliga bolag samt alla företag som levererar till dessa.

  Förkunskaper:

  Inga förkunskaper krävs.

  Innehåll:

  Lag om offentlig upphandling - LOU

  Det finns flera lagar inom om offentlig upphandling.

  Den klassiska LOU för byggentreprenader, varor och tjänster samt en inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster (försörjningssektorn) LUF. Det finns även Lag om upphandling av koncessioner (LUK). Den gäller för upphandling av byggkoncessioner och tjänstekoncessioner som genomförs av en upphandlande myndighet eller enhet.

  Kursen behandlar huvudsakligen LOU men flertalet bestämmelser samt det grundläggande regelverket gäller för samtliga upphandlingslagar. Målet med denna kurs är att ge dig trygghet och kunskap om vad som gäller vid offentlig upphandling eller lämnande av anbud för att uppfylla kraven samt möjliggöra bra affärer. Både för beställare och leverantörer.

  Omfattande ändringar i lagstiftningen har gjorts 2017 men även 2022.
  Ändringarna berör bland annat:

  Grundläggande principer: ”konkurrensprincipen” samt Miljö- och social hänsyn
  Förhandlat förfarande - nya möjligheter att förhandla
  Regler för ÄTA-arbeten
  Grunder för uteslutning av leverantörer och ”self cleaning” – vad händer för leverantörer?
  Tekniska specifikationer – livscykelkostnader
  Tilldelning av kontrakt
  Anbud med onormalt låga priser, nollpriser och negativa priser
  Ändring av avtal och byte av part i upphandlade avtal
  Ramavtal, Inköpscentraler
  Förenklingar för små och medelstora företag

  Vi går igenom:

   

  Pris:

  6400 kr/deltagare inkl. kursdokumentation exkl. moms.

  Kostnad för måltider tillkommer.

  Anmäl 4 betala för 3, vilket ger 4800 kr/deltagare vid 4.

  Övrigt:

  Kurstider:
  09.00-16.30


  Design och utveckling av Mäcé Reklambyrå - copyright © 2023 Novo Utbildning AB