Stäng meny

Entreprenad & Miljöjuridik

Kursen genomförs som företagsintern, kontakta oss 0340-677050
Deltagare:

Alla som projekterar, bygger/anlägger, levererar, köper, säljer, kontrollerar eller besiktigar i olika typer av entreprenader:

Konsulter, projektörer, arkitekter, beställare, entreprenörer, bygg- och projektledare, inköpare, kontrollanter, besiktningsmän, jurister med flera.

Förkunskaper:

Bör ha ”Entreprenadjuridik I - Grundkurs” eller motsvarande kunskaper.

Kurstillfällen:
Klicka här för anmälan
Innehåll:

I den här kursen belyses frågor om samspelet mellan entreprenadjuridik och miljöjuridik.

Genom ett praktikfall görs en genomgång av olika faktorer och krav som både beställare och entreprenör kan ställas inför vid nyanläggning av en trafikled och byggande av en bro.

De utmaningar och problem som man ställs inför i praktikfallet är generellt anpassade och därför applicerbara även i andra entreprenadrättsliga sammanhang.

Inledning

* Introduktion grundläggande miljörätt och grundläggande entreprenadrätt

* Presentation av ett rättsfall omfattande miljö- och entreprenadrätt

* Förstudien avseende rättsfallet utifrån miljörättsliga frågor

* Genomgång vilka tillstånd som krävs i  ett projekt, tidsaspekter och risker med tillståndsprövning

* Introduktion entreprenadrätt

* Förstudien avseende rättsfallet utifrån entreprenadrättsliga frågor

Utförande av entreprenaden

– Tre olika problemvarianter

1. Hinder p.g.a. arkeologi, markförorening, misslyckade erosionsskydd

2. Entreprenören följer inte sina åtaganden

3. Markägarkonflikt

* Frågeställningarna bedöms ur ett miljörättsligt och entreprenadrättsligt perspektiv

Efter färdigställandet

* Markföroreningar i efterhand, på verkan på Natura 2000-område m.m.

* Preskription av miljörättsligt ansvar?

* Miljöskadestånd?

* Försäkringsmöjligheter?

* Frågeställningarna bedöms ur ett miljörättsligt och entreprenadrättsligt perspektiv

Sammanfattning

 

Pris:

6900 kr inkl. kursdokumentation exkl. moms

Kostnad för måltider tillkommer. Deltagare medtar dokument AB 04.

Anmäl 4 betala för 3, vilket ger 5175 kr/deltagare vid 4.

Övrigt:

Kurstider:
09.00-16.30

Anmälningsformulär

Anmälan är bindande. Platsen kan överlåtas till annan person i samma företag eller kan ombokning göras till nästa kurstillfälle vid ev. förhinder men faktureras vid första kurstillfället.

  Välj ett kurstillfälle:
  Företag: *
  Kontaktperson: *
  Postadress: *
  Postnr: *
  Ort *
  Telefon: *
  E-mail: *

  Fakturauppgifter (fyll endast i om de skiljer sig från ovanstående uppgifter)

  Företag:
  Märkning/Avd:
  Postadress:
  Postnr:
  Ort:

  Kursdeltagare

  Skriv in namn och e-postadress till varje deltagare och tryck på lägg till.
  Gäller även om det endast är 1 deltagare.

  Namn: *
  E-post: *
  Kontrollera noga alla uppgifter innan du skickar anmälan!


  Entreprenad & Miljöjuridik

  Kursen genomförs som företagsintern, kontakta oss 0340-677050

  Deltagare:

  Alla som projekterar, bygger/anlägger, levererar, köper, säljer, kontrollerar eller besiktigar i olika typer av entreprenader:

  Konsulter, projektörer, arkitekter, beställare, entreprenörer, bygg- och projektledare, inköpare, kontrollanter, besiktningsmän, jurister med flera.

  Förkunskaper:

  Bör ha ”Entreprenadjuridik I - Grundkurs” eller motsvarande kunskaper.

  Innehåll:

  I den här kursen belyses frågor om samspelet mellan entreprenadjuridik och miljöjuridik.

  Genom ett praktikfall görs en genomgång av olika faktorer och krav som både beställare och entreprenör kan ställas inför vid nyanläggning av en trafikled och byggande av en bro.

  De utmaningar och problem som man ställs inför i praktikfallet är generellt anpassade och därför applicerbara även i andra entreprenadrättsliga sammanhang.

  Inledning

  * Introduktion grundläggande miljörätt och grundläggande entreprenadrätt

  * Presentation av ett rättsfall omfattande miljö- och entreprenadrätt

  * Förstudien avseende rättsfallet utifrån miljörättsliga frågor

  * Genomgång vilka tillstånd som krävs i  ett projekt, tidsaspekter och risker med tillståndsprövning

  * Introduktion entreprenadrätt

  * Förstudien avseende rättsfallet utifrån entreprenadrättsliga frågor

  Utförande av entreprenaden

  – Tre olika problemvarianter

  1. Hinder p.g.a. arkeologi, markförorening, misslyckade erosionsskydd

  2. Entreprenören följer inte sina åtaganden

  3. Markägarkonflikt

  * Frågeställningarna bedöms ur ett miljörättsligt och entreprenadrättsligt perspektiv

  Efter färdigställandet

  * Markföroreningar i efterhand, på verkan på Natura 2000-område m.m.

  * Preskription av miljörättsligt ansvar?

  * Miljöskadestånd?

  * Försäkringsmöjligheter?

  * Frågeställningarna bedöms ur ett miljörättsligt och entreprenadrättsligt perspektiv

  Sammanfattning

   

  Pris:

  6900 kr inkl. kursdokumentation exkl. moms

  Kostnad för måltider tillkommer. Deltagare medtar dokument AB 04.

  Anmäl 4 betala för 3, vilket ger 5175 kr/deltagare vid 4.

  Övrigt:

  Kurstider:
  09.00-16.30


  Design och utveckling av Mäcé Reklambyrå - copyright © 2022 Novo Utbildning AB