Stäng meny

Entreprenadjuridik III – Rättsfall

Kursen med intressanta rättsfall från entreprenadsektorn, 1 dag
Deltagare:

Alla som projekterar, bygger, levererar, köper, säljer, kontrollerar eller besiktigar entreprenader i hus, mark-, anläggnings- och installationssektorn: konsulter, projektörer, arkitekter, beställare, entreprenörer, bygg- och projektledare, inköpare, kontrollanter, besiktningsmän, jurister med flera.

Förkunskaper:

Kursen är en fördjupningskurs där deltagarna förutsätts ha grundläggande förståelse för och kunskap om entreprenadjuridik samt standardavtalen AB 04 & ABT 06, exempelvis motsvarande kurserna Entreprenadjuridik I och II.

Kurstillfällen:
 • Malmö
  04/05 2021
  Nyinsatt kurs

 • Stockholm
  05/05 2021
  Nyinsatt kurs

Klicka här för anmälan
Innehåll:

Den här kursen grundar sig på de senaste rättsfallen från Högsta domstolen och hovrätterna.

Vi fördjupar oss i de tvister som domstolarna avgjort och diskuterar de faktiska och juridiska förutsättningarna samt domskälen, delvis i form av problemlösning vid grupparbete.

Kursen ger en djupare förståelse för de aktuella entreprenadjuridiska frågeställningarna, en övning i granskning och analys av både tvistefrågor och rättsfall samt en god inblick i domstolarnas hantering av tvister inom det entreprenadjuridiska området. 

Exempel på frågeställningar och innehåll under kursen:

 • Fel i utförande av entreprenad
 • Vad anses vara fackmannamässig bedömning?
 • Orsakad skada under entreprenadtiden
 • Entreprenörens rätt till kostnadsreglering för ÄTA-arbeten
 • Ansvar för och brister vid projektering
 • Utesluter vite skyldighet att ersätta för skada?
 • Beställaren skadeståndskyldig för vållande till skada?

 

Pris:

5900 kr/deltagare inkl. kursdokumentation exkl. moms.

Kostnad för måltider tillkommer. Deltagare medtar avtalen AB 04 och ABT 06.

Anmäl 4 betala för 3, vilket ger 4425 kr/deltagare.

Övrigt:

Kurstider:
09.00-16.30

Anmälningsformulär

Anmälan är bindande. Platsen kan överlåtas till annan person i samma företag eller kan ombokning göras till nästa kurstillfälle vid ev. förhinder men faktureras vid första kurstillfället.
Välj ett kurstillfälle:
Företag: *
Kontaktperson: *
Postadress: *
Postnr: *
Ort *
Telefon: *
E-mail: *

Fakturauppgifter (fyll endast i om de skiljer sig från ovanstående uppgifter)

Företag:
Märkning/Avd:
Postadress:
Postnr:
Ort:

Kursdeltagare

Skriv in namn och e-postadress till varje deltagare och tryck på lägg till.
Gäller även om det endast är 1 deltagare.

Namn: *
E-post: *
Kontrollera noga alla uppgifter innan du skickar anmälan!


Entreprenadjuridik III – Rättsfall

Kursen med intressanta rättsfall från entreprenadsektorn, 1 dag

Deltagare:

Alla som projekterar, bygger, levererar, köper, säljer, kontrollerar eller besiktigar entreprenader i hus, mark-, anläggnings- och installationssektorn: konsulter, projektörer, arkitekter, beställare, entreprenörer, bygg- och projektledare, inköpare, kontrollanter, besiktningsmän, jurister med flera.

Förkunskaper:

Kursen är en fördjupningskurs där deltagarna förutsätts ha grundläggande förståelse för och kunskap om entreprenadjuridik samt standardavtalen AB 04 & ABT 06, exempelvis motsvarande kurserna Entreprenadjuridik I och II.

Innehåll:

Den här kursen grundar sig på de senaste rättsfallen från Högsta domstolen och hovrätterna.

Vi fördjupar oss i de tvister som domstolarna avgjort och diskuterar de faktiska och juridiska förutsättningarna samt domskälen, delvis i form av problemlösning vid grupparbete.

Kursen ger en djupare förståelse för de aktuella entreprenadjuridiska frågeställningarna, en övning i granskning och analys av både tvistefrågor och rättsfall samt en god inblick i domstolarnas hantering av tvister inom det entreprenadjuridiska området. 

Exempel på frågeställningar och innehåll under kursen:

 

Pris:

5900 kr/deltagare inkl. kursdokumentation exkl. moms.

Kostnad för måltider tillkommer. Deltagare medtar avtalen AB 04 och ABT 06.

Anmäl 4 betala för 3, vilket ger 4425 kr/deltagare.

Övrigt:

Kurstider:
09.00-16.30


Design och utveckling av Mäcé Reklambyrå - copyright © 2020 Novo Utbildning AB