Här är alla kommande kurstillfällen listade.
Klicka på kursen för att läsa mer och för anmälan.


Kurs Ort Datumshow Datum Notis
AMA Anläggning 23 - Finplanering Online 18 / 01 / 2024
1705536000
Praktisk Fastighetsekonomi Stockholm 05 - 06 / 03 / 2024
1709596800
Praktisk Fastighetsekonomi Malmö 09 - 10 / 04 / 2024
1712620800
Praktisk Fastighetsekonomi Göteborg 14 - 15 / 05 / 2024
1715644800
Projekteringsledning Göteborg 06 / 03 / 2024
1709683200
Projekteringsledning Stockholm 12 / 03 / 2024
1710201600
Ledarskap i projekt Stockholm 19 - 20 / 03 / 2024
1710806400
AFF - Avtal för fastighetsförvaltning Stockholm 12 - 13 / 03 / 2024
1710201600
PBL - BBR Stockholm 30 / 01 / 2024
1706572800
AMA-Beskrivningsteknik Online 31 / 01 / 2024
1706659200
BAS-U Fördjupning Online 13 / 12 / 2023
1702425600
BAS-U Fördjupning Online 06 / 03 / 2024
1709683200
Standardavtal ABT 06 Göteborg 05 / 12 / 2023
1701734400
Standardavtal ABT 06 Malmö 06 / 12 / 2023
1701820800
Standardavtal ABT 06 Stockholm 13 / 02 / 2024
1707782400
Standardavtal ABT 06 Malmö 20 / 03 / 2024
1710892800
Standardavtal ABT 06 Göteborg 26 / 03 / 2024
1711411200
KA - Praktisk tillämpning Online 29 / 01 / 2024
1706486400
Praktisk Projektledning Göteborg 05 - 06 / 12 / 2023
1701734400
Praktisk Projektledning Stockholm 23 - 24 / 01 / 2024
1705968000
Praktisk Projektledning Malmö 13 - 14 / 02 / 2024
1707782400
Praktisk Projektledning Göteborg 19 - 20 / 03 / 2024
1710806400
Praktisk Projektledning Stockholm 16 - 17 / 04 / 2024
1713225600
Kontroll & Besiktning av Markarbeten Stockholm 20 - 21 / 03 / 2024
1710892800
Uppdatering KA Stockholm 15 / 02 / 2024
1707955200
Uppdatering KA Malmö 04 / 03 / 2024
1709510400
Uppdatering KA Göteborg 05 / 03 / 2024
1709596800
Uppdatering KA Stockholm 16 / 05 / 2024
1715817600
Uppdatering KA Malmö 03 / 06 / 2024
1717372800
Uppdatering KA Göteborg 04 / 06 / 2024
1717459200
Partnering Online 14 / 03 / 2024
1710374400
Partnering Stockholm 18 / 04 / 2024
1713398400
ABK 09 Stockholm 12 / 12 / 2023
1702339200
ABK 09 Online 14 / 12 / 2023
1702512000
ABK 09 Stockholm 05 / 03 / 2024
1709596800
ABK 09 Online 19 / 03 / 2024
1710806400
Lag om offentlig upphandling - LOU Online 08 / 02 / 2024
1707350400
Lag om offentlig upphandling - LOU Göteborg 27 / 02 / 2024
1708992000
Lag om offentlig upphandling - LOU Stockholm 05 / 03 / 2024
1709596800
Lag om offentlig upphandling - LOU Malmö 14 / 03 / 2024
1710374400
Lag om offentlig upphandling - LOU Stockholm 28 / 05 / 2024
1716854400
Entreprenadbesiktning Malmö 05 - 06 / 12 / 2023
1701734400
Entreprenadbesiktning Online 01 - 02 / 02 / 2024
1706745600
Entreprenadbesiktning Göteborg 07 - 08 / 02 / 2024
1707264000
Entreprenadbesiktning Stockholm 06 - 07 / 03 / 2024
1709683200
Entreprenadbesiktning Malmö 19 - 20 / 03 / 2024
1710806400
Entreprenadbesiktning Stockholm 15 - 16 / 05 / 2024
1715731200
Entreprenadjuridik III - Rättsfall Online 20 / 03 / 2024
1710892800
Entreprenadjuridik III - Rättsfall Stockholm 23 / 04 / 2024
1713830400
Entreprenadjuridik II - Fördjupning Göteborg 05 - 06 / 12 / 2023
1701734400
Entreprenadjuridik II - Fördjupning Malmö 06 - 07 / 12 / 2023
1701820800
Entreprenadjuridik II - Fördjupning Stockholm 13 - 14 / 02 / 2024
1707782400
Entreprenadjuridik II - Fördjupning Malmö 20 - 21 / 03 / 2024
1710892800
Entreprenadjuridik II - Fördjupning Göteborg 26 - 27 / 03 / 2024
1711411200
Entreprenadjuridik I - Grundkurs Online 05 - 06 / 12 / 2023
1701734400
Entreprenadjuridik I - Grundkurs Stockholm 05 - 06 / 12 / 2023
1701734400
Entreprenadjuridik I - Grundkurs Malmö 14 - 15 / 02 / 2024
1707868800
Entreprenadjuridik I - Grundkurs Stockholm 14 - 15 / 02 / 2024
1707868800
Entreprenadjuridik I - Grundkurs Göteborg 27 - 28 / 02 / 2024
1708992000
Entreprenadjuridik I - Grundkurs Växjö 10 - 11 / 04 / 2024
1712707200
Entreprenadjuridik I - Grundkurs Malmö 17 - 18 / 04 / 2024
1713312000
Entreprenadjuridik I - Grundkurs Göteborg 23 - 24 / 04 / 2024
1713830400
Fastighetsägarens Ansvar Online 07 / 03 / 2024
1709769600
Ekonomi för chefer del II - Affärssimulering Göteborg 16 - 18 / 04 / 2024
1713225600
Ekonomi för chefer del II - Affärssimulering Stockholm 21 - 23 / 05 / 2024
1716249600
Ekonomi för chefer Göteborg 28 - 29 / 02 / 2024
1709078400
Ekonomi för chefer Malmö 19 - 20 / 03 / 2024
1710806400
Ekonomi för chefer Stockholm 09 - 10 / 04 / 2024
1712620800
BAS-P Fördjupning Online 12 / 12 / 2023
1702339200
BAS-P Fördjupning Online 05 / 03 / 2024
1709596800
Kontrollansvarig enligt PBL Malmö 23 - 24 / 01 / 2024
12 - 13 / 02 / 2024
1705968000
Kontrollansvarig enligt PBL Stockholm 30 - 31 / 01 / 2024
13 - 14 / 02 / 2024
1706572800
Kontrollansvarig enligt PBL Göteborg 26 - 27 / 02 / 2024
11 - 12 / 03 / 2024
1708905600
Kontrollansvarig enligt PBL Stockholm 19 - 20 / 03 / 2024
09 - 10 / 04 / 2024
1710806400
Byggarbetsmiljösamordnare, BAS-U & BAS-P Online 20 / 12 / 2023
1703030400
Byggarbetsmiljösamordnare, BAS-U & BAS-P Online 24 / 01 / 2024
1706054400
Byggarbetsmiljösamordnare, BAS-U & BAS-P Stockholm 30 / 01 / 2024
1706572800
Byggarbetsmiljösamordnare, BAS-U & BAS-P Göteborg 31 / 01 / 2024
1706659200
Byggarbetsmiljösamordnare, BAS-U & BAS-P Malmö 31 / 01 / 2024
1706659200
Byggarbetsmiljösamordnare, BAS-U & BAS-P Växjö 14 / 03 / 2024
1710374400
MER Anläggning 23 Stockholm 01 / 02 / 2024
1706745600
MER Anläggning 23 Online 07 / 02 / 2024
1707264000
MER Anläggning 23 Malmö 21 / 03 / 2024
1710979200
AMA EL 22 Online 12 / 03 / 2024
1710201600
AMA Anläggning 23 Online 12 / 12 / 2023
1702339200
AMA Anläggning 23 Stockholm 14 / 12 / 2023
1702512000
AMA Anläggning 23 Online 05 / 02 / 2024
1707091200
AMA Anläggning 23 Stockholm 15 / 02 / 2024
1707955200
AMA Anläggning 23 Göteborg 05 / 03 / 2024
1709596800
AMA Anläggning 23 Malmö 13 / 03 / 2024
1710288000
AMA AF 21 Stockholm 25 / 01 / 2024
1706140800
AMA AF 21 Online 06 / 03 / 2024
1709683200
AMA AF 21 Malmö 09 / 04 / 2024
1712620800